38616gavi27 Op ´t Schiereiland Yucatán i/h Huidige

MEXICO
deed zich 66 miljoen jaar
geleden, eind JUNI ´n meteorietinslag voor:
die meteoriet was zo groot dat hij de Mount Everest
in de schaduw zou stellen, en raakte de aarde met ´n snelheid van zo´n
14 kilometer per seconde {20x zo snel als ´n kogel}?! Die klap was zó extreem,
èn de meteoriet ging zó snèl, dat hij de aarde nog intact bereikte & ´n schokgolf vóór zich úit
door de atmosfeer joeg die zó hévig was dàt er àl ´n krater òntstaan wàs voordat dit stuk ruimtepuin
de grònd ráákte!? Die meteoriet sloeg dus ´n gàt van meer dan 30 kilometer ìn de grond ~ díep genoeg òm de aardmàntel te doorboren ~ èn deed ´r zó ook schokgolven óver de héle planéét gaan, die op hùn beurt weer tot diverse vulkaanuitbarstingen & aardbevingen, aardverschuivingen
& vuurstormen leidden!

´t Weinige léven dat die klap overleefd had,
werd grotendeels weggevaagd door de daaropvolgende wereldwijde klimaatverandering?! Dinosauriërs die ondertussen al miljoenen jaren dé heren & meesters op aarde waren geweest, verdwenen nu van het toneel, & de ecologische leemtes die zij achterlieten, werden zodoende gevuld door ònze voorouders, de zoogdieren. Zo´n 14 miljoen jaar later leidde ´n snelle klimaatverandering ertoe dat de aarde nàtter werd & tropische regenwouden, palmen & man-groven zich verbreidden tot i/h huidige Engeland & Canada, & i/h zuiden helemaal tot in Nieuw~Zeeland.

De Noordelijke IJszee stond vòl met stilstaand water
met ´n temperatuur van meer dan 20 graden. Over de hele wereld steeg daarom nu ook het zeeniveau & deden zich massale migraties & uitstervingen voor van dieren & planten! Zoogdieren splitsten zich op in allerlei verschillende diersoorten! De voorlopers van véle tegenwoordig over de hele wereld gangbare soorten, waaronder ook de eerste echte primaten,
zijn in die periode ontstaan.

Ongeveer 20 miljoen jaar geleden
botsten ook de Indiase & Aziatische aardschol op elkaar, & tijdens die botsing ~ die nòg stééds aan de gang ìs ~ werd zoveel grond opgestuwd dat de reusachtige Himalaya~bergketen
& de enorme Tibetaan-se hoogvlakte
zijn ontstaan.

Deze nieuwe geografie
had ´n spectaculaire uitwerking op ´t klimaat en de biologie v/d regio: de verschillende primatenpopulaties raakten zo ook van elkaar gescheiden, wat tot ´t ontstaan leidde van twee verschillende afstammingslijnen, die v/d Nieuwe en de Oude Wereld; zo ook ontstonden er nieuwe weerpatronen, waaronder de Zuidoost~
Aziatische moesson.

Ten gevolge van de vulkanische activiteit
onder de Hoorn van Afrika werden twee door ´n hoogvlakte van elkaar gescheiden bergketens opgestuwd ~ de huidige Oost~Afrikaanse Slenk ~ waardoor ´t landschap gefragmenteerd is geraakt & ´t klimaat veranderde.

Díe spectaculaire veranderingen
in ´t Milieu vormden de aanleiding tot allerlei evolutionaire ¨buitenkansjes¨.
Ons kleureninzicht is ontstaan in deze periode,
toen de voedsel-zoekende apen waar wij van afstammen door ´n genetische mutatie ´n extra (derde) type lichtgevoelige kegel i/h netvlies van hun ogen ontwikkelden die hen in staat stelde om ook roodtinten te zien ~ want de meeste apen zien alleen maar verschillende tinten blauw & groen ~ die hèn híelp om giftige planten te herkennen & béter te zíen
wèlke vrùchten ríjp waren.

Ríjp frúit bevat niet alleen meer calorieën,
maar is ook lichter verteerbaar & vergt daarom minder energie v/h spijsverteringsproces.

De betere voeding
die ´t gevolg was van deze innovatie
maakte ´t ontstaan van gróter hèrsenen mogelijk; fruit etende primaten hebben 25% meer hersenweefsel dan even grote primaten die voornamelijk
bladeren eten.

Beteavon!!!!!

OK!
17 mei 2020 - bewerkt op 20 mei 2020 - 31x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende