38614gavi26 ná èlk van die uitstervingen hebben~~~


DE OVERLEVENDE ORGANISMEN
ZICH WEER VOORTGEPLANT & GEËVOLUEERD
DOORDAT ´T ZACHTE GEFLUISTER {DENK HIERBIJ AAN
BIJVOORBEELD EEN BEKEND SPELLETJE WAARBIJ MENSEN
IN ´N KRING GAAN ZITTEN & ELKANDER OM DE BEURT ´N WOORD INFLUISTEREN?
ALS DIE CIRKEL ROND IS, DÀN IS ´T WOORD MEESTAL ONHERKENBAAR VERANDERD!}
VAN VOLKOMEN TOEVALLIGE GENETISCHE MUTATIES VAN DE ENE GENERATIE OP DE ANDERE OVERGEDRAGEN WERD. De omgeving oefent evolutionaire druk uit op het leven,
dat zich selectief aanpast - en dat proces werkt twee kanten op: planten die {door genetische
veranderingen} béter wisten te overleven i/d woestijn, veranderden
op hùn beurt de woestijn in ´n wat minder droog, met struikgewas
of kreupelhout begroeid gebied, & dat bepaalde
op zijn beurt weer wèlke diersoorten
(èn dùs wèlke génen) zich
daar handhaven
kònden!?

Er was niets
onontkoombaars aan ons bestaan -
het ontstaan van intelligent leven - ook al lijkt ´t àls
we achteròm kijken naar dat evolutionaire pad dat we al hebben afgelegd
sòms wel òf daar ´n sturende hand in te ontwaren valt?! De evolutie is echter niets méér dan
´n onmetelijk làng durende regen van erg toevallige gebeurtenissen, zowèl gróte àls kleine,
nú eens een paar druppels & dan weer grote stortbuien èn in de loop v/d miljarden jaren
hebben díe allerlei onvoorspelbare gevolgen gehad, zoals het verrukkelijke feit
dat twee probleemoplossende organismen die zó stèrk van elkaar verschillen
als de octopus & de mensch tòch dezèlfde tijd èn rúimte
délen. Voor gróte & zèlfs de àllergróótste
[r]evolutionaire ´vreemde' meevallers
mógen we dan ook zowel
letterlijk als figuurlijk
´de hémel
dànken´?!

knipoog
17 mei 2020 - bewerkt op 20 mei 2020 - 67x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende