38172/48 MaarZelfs Met Deze Aanpak Had Ze Nòg Niet

ZOVEEL RIJKDOM VERGAARD ALS ZE GRAAG ZOU WILLEN! OP ‘N DÀG HOOPTE ZE EEN FORTUIN TE HEBBEN, DAT MARCUS HET ‘ik-bepaal-de-regels-geld’ NOEMDE! Daarmee bedoelde hij dat, als je maar genóeg gèld hàd, je in de positie was om iedereen naar jouw eigen hand te zetten, zònder dat er al met al nog íemand dáártégen enig bezwaar dùrfde te gaan of blijven maken? Geen wonder dus dat ze in ‘t heuvelland van Galilea zowèl gevréésd als gehaat werd! Maar nú hàd ze Barak héélwàt aan te bieden! Niet alleen maar haar hartstocht, maar ook beloftes van rijkdom èn bezìt? Ze was van plan hem vanavond nog het braakliggende terrein aan te bieden òm het te ontginnen voor een opbrengst, kostbaarder dan goud.... Als ze hèm maar kòn VÌNDEN èn hèm onder vier ogen zou kunnen spreken, zodat zij hèm haar aanbod zou kùnnen dóen!? Daarna zou zij hèm ìn haar armen némen, net zoals vroeger. Ze was ervan overtuigd dat zij hèm opnieuw voor zich zou kunnen winnen. De stalknecht bestudeerde de takken van ‘n enorme boom aan de rand van het bos. “HIER, MEVROUW?” vroeg hij zijn meesteres. Ze knikte kort, terwijl ze haar lange, bedachtzame broer, El’azar in ‘t oog kreeg en haar plompe, alledaagse zuster, Marta, die aan de kant v/d wèg stonden te praten met de vader van Barak. El’azars gezicht betrok, toen hij Miryam zag. Onmiddellijk wendde hij zijn blik àf! "JE BROER KAN NIET WACHTEN OM JE IN ZIJN ARMEN TE SLUITEN," merkte Tavita sarcastisch op, terwijl ze zich van het muildier liet glijden. 'Zoals gewoonlijk!' Miryam haalde haar schouders op, alsof 't háár níets dééd. Maar vanbinnen voelde ze 'n oude woede opkomen. Zij had El'azar er altijd al van verdacht dat hij de vader van Barak omgekocht had òm BETHANÍË te verlaten & die hele kwestie in de doofpot te stoppen. Sindsdíen koesterde ze een diepe haat jegens haar arrogante broer. Toen Marta haar zuster in het oog kreeg, tuitte ze haar smalle lippen & deed geen enkele moeite haar afkeer te verbergen! Doordat er ook al heel behoorlijk wat grijze strepen door Marta's haar liepen, leek zij veel óuder dan ze was? Deze verbitterde vrouw was jaloers op Miryams schoonheid ÈN op het feit dat haar jongere zuster, òndànks alle ellende, erin geslaagd was om 'n éigen léven òp te bouwen! Ook al wàs 't natuurlijk een leven búiten de morele muren van het Judaïsme. El'azar & Marta hadden zichzelf opgesloten in de kooi van hùn godsdienst......


25 mrt 2020 - bewerkt op 26 mrt 2020 - 91x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende