37003 ZijN Filosofie Ontleende de BeSJT a/d TSoHaR

’T STANDAARDWERK V/D KABBALA.
In feite combineerde hij mystieke joodse beginselen
met de behoefte om gebrek aan joodse wetskennis te compenseren
en DÀT wàs precies datgene wat aansloeg bij de joodse massa in Oost-Europa.
De aantrekkingskracht van de door de BeSJT
gepropageerde mystieke levenshouding was dan ook enorm.
Z’n Beweging berustte op 4 pijlers:
1. G d in vreugde dienen;
2. de waarde van de mensch
bepalen naar ons enthousiasme en niet naar ‘geleerdheid’;
3. de naastenliefde beoefenen;
4. de mens opwaarderen naar ‘t evenbeeld van G d.
Vooral dit laatste punt had ‘n geweldige invloed o/d uitgestoten
& verguisde massa v/h Oost-Europese jodendom, terwijl de nadruk
op beléving v/d godsdienst zònder diepgaande studie haar ‘t gevoel gaf
ergens bíj te behóren. Veel traditionele rabbijnen zagen in die nieuwe beweging
‘n gevaar voor hun gezag? Vlg. hèn was ‘t chassidisme v/d Ba’al Sjem Tov ‘n beweging
van ongeletterde dwazen die zich Chassidiem noemden maar òntróuw waren a/h Jodendom,
die eerder G d eerden dan de To-rah & G d níet eerden vlg. de Tora!
Maar ‘t chassidisme werd wèl de levenshouding van tienduizenden.
Na de dood van de BeSJT ontstonden er meningsverschillen bij zijn volgelingen
en splitste de beweging zich òp.
De nieuwe chassidische oer-groepen kozen ieder ‘n eigen rebbe
(rabbijn) die de functie v/d Ba’al Sjem Tov ‘overnam’?
Gaandeweg ontstonden er dus zodoende meer en meer chassidische groeperingen
die op hun beurt vaak ook weer door nieuwe meningsverschillen verdeeld werden!
Terwijl ‘t ene deel z’n rebbe trouw bleef, volgde ‘t andere deel ‘n nieuwe.
Dit delingsproces hield lange tijd, terwijl de rebbes intussen hun positie versterkten
door hun leiderschap via erfopvolging aan hun familie te binden.
En zó ontstonden er uiteindelijk duidelijk van elkaar verschillende
chassidische dynastieën als de Satmarer, Bobover, Chadad ofwel Lubavitcher,
de Gerer, Braslaver & de Belzer, vlg. chassidische gewoonte
genoemd naar de woonplaats van hùn eerste rebbe.
’n Chassidische rebbe is door z’n volgelingen
vurig vereerd als ‘tsaddik’ (‘rechtvaardig’ in mystieke zin),
iemand op wie ‘t slechte i/d mensch geen invloed heeft.
Zo’n zou je ook kunnen zeggen
dat Yesj haNatsri/NOTSRI van Beth Lechem,
‘t Broodhuis,
z’n bloed heeft laten vergieten
door de bezettende heidense ‘aartsvijand’
uit keizerlijk Rome, de Herodianen & hun
“tsadokese” elitaire
collaborateurs....
13 jan 2020 - bewerkt op 18 jan 2020 - 58x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende