36446vswvo9VerschillendeRedenenNópenMíj MeTenDezen

Q&@
TE VERONTSCHULDIGEN,
"et principalement ma jeunesse et Le Peu d'expérience Que j'ay des choses y requises"?
Maar op de 17en November - als hij 22 jaar oud is - zien we hèm wèl lìd worden van de Raad van State!
En 22 Juli daaraanvoorafgaand wees Karel hèm ook nog aan tot opperbevelhebber van het Maasleger. En wat
hierbij nog wel 't méést zegt: de Làndshéér gaf hèm Deze Post met opzettelijk voorbijgaan van vele anderen,
die van 't oorlogshandwerk veel groter ervaring erváringen hadden dan híj deed?! Onder anderen zelfs van
iemand met 'n stralende aanvoerdersreputatie als de Graaf van Egmont, later de overwinnaar bij St. Quentin
& Grevelinghen!? Òf dìt 'n verstàndige daad v/d Keizer was kan men daarlaten. Maar dat wie zó bevoorrecht
werd in 't Rijk niet slechts "PRIMUS INTER PARES" was, maar zelfs moeilijk iemand vond, die in zijn schaduw
kon staan, is duidelijk! Zònder gèld, zonder véél geld, was het natuurlijk niet mogelijk om DÉZE hoge betrek-
kingen, die dàn bóvendíen nog veel vertegenwoordigingen naar vredesonderhandelingen & festiviteiten e.d.
in 't buitenland meebrachten, naar behóren te vervullen.
Nog temeer omdat 't op DÉZE maníer díenen van de
Publieke Zaak i/d 16e eeuw, in tegenstelling met thans, geen inkomsten meebracht, lóuter éérshàlve had te
geschieden! Daaròm wàs het dus maar GÓED, dat Oranje's financiële toestand in DÉZE tijd, bij 1549 verge-
leken, aanmerkelijk verbeterd was; als gevolg van zijn in Juli 1551 gesloten huwelijk met Anna van Buren,
één van de rijkste erfdochters uit de Nederlandse Hoge Adel! Overigens heeft dit huwelijk - afgezien dan v/d
formele aangelegenheid dat 't hem meerderjarig gemaakt heeft - in 's Prinsen leven waarschijnlijk niet zó erg
véél betekend? Dàt 't maar wéinig gelùkkig geweest ìs kunnen we de auteurs, die dit beweren, niet toegeven!
De geruchten, die dienaangaand omstreeks 1560 verspreid werden, zijn uit 'n niet weinig verdàchte hóek ge-
komen: Philips van Hessen, die ze uitte, wàs àlles wèlkom wàt ook maar 'n spáák in het wiel kon steken v/h
toenmaals voorgenomen huwelijk van Oranje met zijn kleindochter Anna van Saksen!
10 nov 2019 - bewerkt op 12 nov 2019 - 45x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende