36440 Voor en na had méér dan één Nassauer - ja,

WERKELIJK TOCH WEL MEER AAN 'T VORSTENHUIS DAN AAN DE LANDEN VAN HERWAARTS OVER, GEWICHTIGE DIENSTEN BEWEZEN! Graaf Engelbert II, begraven onder 't prachtig monument i/d Grote Kèrk@Breda. Willems vader, de Rijke, die zich indertijd veel moeite gegeven had om Karel V tot Keizer verkozen te doen worden. En mogelijk méér nog dan deze twee: Hendrik, Willem de Rijke's broer, de vader van René de Chalon, op wiens lijst van verdiensten tegenover 't Habsburgse huis o.a. prijkte, dat hij aandeel genomen had in de opvoeding van Karel & als legeraanvoerder met succes oorlog voor hem gevoerd had. Vliesridder trouwens dan ook zoals ... Willem de Rijke het eveneens had kunnen worden als hij maar gewild had en zijn Protestantse sympathieën niet tegen de aanvaarding ener Rooms Katholieke orde in verzet had voelen komen. 't Ìs GÓED te zíen geweest, dat 'n dergelijk aureool 't hoofd v/d jonge edelman omstraalde toen hij aan 't Brussels hof verscheen? Binnenkort had hij, niettegenstaande zijn jeugd, daar 'n positie als misschien niemand anders ... Zijn goede persoonlijke eigenschappen, waarover later nog nader, zullen wel meegeholpen hebben òm díe wèg voor hèm te banen. Maar aan die relaties was 't toch zéker te danken, dàt 't zó snèl gìng èn dat dit zó zònder voorbeeld wàs! Noemde de landvoogdes zich niet al graag zijn moeder, zoals zij ook moederlijke gevoelens legde in de aanbeveling, die zij 17 December 1552 van hem aan Karel V gaf: "JE VOUS PRYE, MONSEIGNEUR, LE VOULOIR AVOIR EN FAVORABLE RECOMMANDATION COMME VOUS SAVEZ QUIL LE MÉRITE ET QUE SELO SO. EAIGE IL SEST TRES SAIGEMENT CONDUIT EN SES CHARGES ET EST DE BONNE EXPECTATION"! En weerklonk uit de mond v/d Keizer zèlf, wanneer er belangrijke conferenties in diens kabinet op handen waren, niet meermalen "DEMEUREZ PRINCE"? Om van 't bekende feit, dat Karel bij zijn troonsafstand Oranje tot zijn steun koos & hèm met 't oog op de vergadering der Staten-Generaal te Brussel, waarin die plaats zou hebben, zelfs voor een tijd uit het veld terug liet komen, maar te zwijgen? Trouwens gaf niet alleen 's Prinsen positie aan 't Hòf i/h algemeen dáár de bewijzen van! Ook zijn carrière liet het zíen. Vooral in 1555 nam deze 'n bijzonder hóge vlucht. Van 'n benoeming tot gouverneur van Luxemburg, waarvan i/d voorzomer van dat jaar sprake is geweest, is niets gekomen. "Gij vraagt MÍJ", heet het in de brief aan de landvoogdes, waarin het daarover gaat, "gij vraagt mij namens de Keizer of ik mij daarvoor beschikbaar stellen WÌL? LÍEVER niet!" Waarom is er eigenlijk nooit 'n spannende boeiende "moderne" film gemáákt@NL over DÉZE 'Vader des Eeuwigen Vaderlands' Prins Willem?

09 nov 2019 - bewerkt op 12 nov 2019 - 36x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende