36417 Barbara Reimann, 'n jonge communiste uit ...

HAMBURG, WAS IN 1940 GEARRESTEERD WEGENS HET SCHRIJVEN VAN BRIEVEN AAN DUITSE SOLDATEN AAN HET FRONT, WAARIN ZIJ HEN OPRIEP OM NÍET TE VÈCHTEN! Kort nadat de communistes de macht overgenomen hadden, kwam zij aan in het kamp, waar veel kameraden zich bereid toonden om haar te helpen! Mina Rupp, die barakoudste van de barak voor nieuwkomers geworden was, gaf de nieuwe kampoudste een seintje dat Barbara aangekomen was, & via JL werd geregeld dat ze naar de politieke barak mocht. Hier namen oudere Duitse vrouwen, van wie ze sommigen nog kende als de moeders van schoolvriendinnen, haar onder hun hoede. Uiter-aard waren de communistes die kort tevoren zoveel meer macht gekregen hadden vastbesloten om hun invloed aldaar te behouden...
Toen in augustus het nieuws zich verspreidde dat Grete Buber-Neumann aangekomen was en dat die leugens over Stalin vertelde, werd het besluit genomen om haar als trotskiste te veroordelen. De communistische vrouwen zeiden later dat de SS hen op 'n ochtend Grete als een trofee toonde en zei: 'Willen jullie weten hóe èrg 'n concentratiekamp KÀN zijn? Vraag haar maar naar de kampen van Stalin!' Volgens Maria Wiedmaier was Olga Benario degene die voorstelde om Grete uit te stoten, en was het communistische comité 't daarmee eens. Gretes dochter betwijfelt echter of het Olga was die haar moeder in de bàn deed. De twee vrouwen hadden elkaar in de jaren '30 korte tijd gezien in Hotel LUX in Moskou. 'Mijn moeder heeft nooit anders dan met bewondering gesproken over Olga,' verteld Judith Buber Agassi, gezeten in een bundel stralend zonlicht in haar villa aan de Israëlische kust. Maar Judith maakt duidelijk dat haar moeder verbitterd was over de manier waarop de rest van de communistische kliek haar behandeld had! 'Voor mijn moeder was dàt 't èrgste!
Ze zag de communistes als kwezelaarsters! Íederéén die geen communist was, was in hùn ogen minderwaardig, zelfs in het kamp! Of er nu iemand in het Kamp was omdat ze prostituee was, Jehova's getuige of Jodin, het maakte allemaal niet uit? Die zgn. communistische vrouwen waren 'n kleingeestig clubje. Mijn moeder kon er níet TÉGEN! Ná de oorlog deden ze 't vóórkomen alsof ze de Jodinnen in het Kamp gehòlpen hadden? Maar uiteraard was dàt onmogelijk. Ze kònden níet hèlpen!'
't Is niet hélemáál wáár dat niet-Joodse politieke gevangenen níets voor de Jodinnen konden doen. Via JL & anderen die tot haar kring van intimi behoorden, kwamen de nieuwe poli-tieke kapo's dingen aan de weet die ze aan Joodse vrouwen konden doorgeven. Maria Wiedmaier bleef Olga's brieven naar buiten smok-kelen, zodat ze Carlos & Leocadia vrijelijker kòn schrijven dàn via de Kamppost; bovendien geloofden de Jodinnen zelf klaarblijkelijk dàt die nieuwe rode-driehoekkapo's hen kònden helpen, dit was de reden dat niet alleen Olga maar ook andere Joodse leiders van barak 11 de machtsgreep van de politieke gevangenen steunden ...
07 nov 2019 - bewerkt op 09 nov 2019 - 63x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende