36416shr107 Sommigen waren eroptegen om werk .....

VOOR
DE FASCISTISCHE
SS TE VERRICHTEN,
MAAR ANDEREN BETOOGDEN DAT DE JOODSE BARAK WAS GETRANSFORMEERD
SINDS OLGA BENARIO DAAR BARAKOUDSTE GEWORDEN WAS. De Joodse vrouwen liepen de laatste tijd
met het hoofd fier opgeheven en organiseerden poëziebijeenkomsten, & er was zelfs sprake van dat ze 'n
toneelstuk gingen opvoeren. Als de communisten niet óók enige macht naar zich toe trokken, dan zouden
anderen dat in hun plaats doen! De Tsjechische vrouwen hadden baantjes & Langefeld bevoordeelde zelfs
enkele Poolse vrouwen? Maria Wiedmaier onderhield contact met Olga Benario, die er bij hen op aandrong
om dóór te zetten; als communistes hadden ze óók de PLÌCHT om te overleven! Maria zei dat ze niet alleen
in dd barakken, maar ook in de keuken en op kantoor baantjes moesten zien te krijgen, zodat ze informatie
konden verzamelen & undercover konden werken. Net als Olga was Maria in Moskou opgeleid en was ook zij
niet vergeten hóe je moest infiltreren - zij zóu het ook nooit vergeten, zoals uit haar latere Stasi-dossier wel
blijkt! Hanna Sturm kwam met een plan. Enkele weken na haar vrijlating uit de bunker was zij aan het werk
gezet in de voorraadkelder van de SS, waar asociale kapo's de leiding hadden. Ook gevangenen in de kelder
werden vaker van diefstal beticht: Hanna stelde voor om één v/d asociale leidsters v/d werkploegen i/d val te
lokken. Zij en een groepje anderen begonnen sigaretten & alcohol uit de voorraad te stelen & zorgden dat die
búit bij een prominente barakkeidster met een groene driehoek aangetroffen werden: de opzet werkte boven
verwachting! Woedend dat haar asociale kapo's haar vertrouwen geschonden hadden, ontsloeg JL de meesten
van hen uit hun functie & liet Margot Kaiser in de Strafbarak opsluiten. Aan het einde v/d lente bezetten poli-
tieke gevangenen al 't merendeel v/d invloedrijkste posten in 't Kamp, en een communiste die Babette
Wildmann heette, nam de baan van Kaiser over, dé tòppositie die gevangenen kònden bereiken, die
van Lagerälteste, aka 'Kampoudste'! De communistes hadden 't té druk met 't helpen van hun eigen
kliek om stil te staan bij 't lot v/d gevangenen die hùn baantjes waren kwijtgeraakt.
07 nov 2019 - bewerkt op 09 nov 2019 - 55x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende