36415shr106KätheRentmeistersbroer zatinSachsen-...

HAUSEN -
hij was één van degenen die Kamp Ravensbrück gebouwd hadden.
Maria Wiedmaier was de gehardste van hen allemaal. Zij had gewerkt voor de Geheime Dienst van de Partij
en had Stakingen georganiseerd in Nederland & Frankrijk. In 1935 kreeg zij van de Gestapo te horen dat de
man van wie zij hield dood was! Maria weigerde dit te geloven en dus namen ze haar mee naar het kerkhof &
groeven zijn lijk op zodat ze het kon zien, waarna ze haar opsloten. De vrouwen waren het erover eens dat
Koegel hen bijna hen bijna kapot gekregen had & dat ze tegen de SS geen verweer hadden, maar dat ze zich
wèl teweer konden stellen tegen types als Margot Kaiser, de Lagerschreck, & háár criminele kapo's met hun
groene & zwarte driehoeken. Àllemaal waren ze weleens door één van Kaisers 'bandieten' a/d SS uitgeleverd.

De politieke vrouwen met 'n rode driehoek konden elkaar niet eens ontmoeten zonder verraden te worden
door Kaiser, terwijl 't asociale & criminele 'vuilnis' medegevangenen bestal & privileges genoot die de rest
onthouden werden. Als 't de communistes lùkken zou deze kapobaantjes zèlf te veroveren, zou hun leven er
misschien wèl wat béter op worden?! 't Was niet onmogelijk, vooral omdat er reden was om aan te nemen
dat Johanna Langefeld aan hùn kant zou staan!? JL had kortgeleden gehoor gegeven aan de smeekbeden v/d
vrouwen om àlle politieke gevangenen bij elkaar in barak 1 onder te brengen. De Oberaufseherin leek zich te
kunnen vinden i/d manier waarop zíj de orde bewaarden, & 'n paar van hun leidende figuren hadden haar
vertrouwen gewonnen! Iedereen wist dat JL 'n eigen gevecht leverde met de SS? Zij had behoefte aan deze
nieuwe bondgenoten, ook al was het maar onder de gevangenen ...
07 nov 2019 - bewerkt op 09 nov 2019 - 73x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende