35682HK212 In èlk geval is dúidelijk: samenwerking

Q

VAN ÈN DÓÓR
GEESTELIJKE EN POLITIEKE AUTORITEITEN
veroordeelde YEHOSJOEA ter dood & vlg. àlle beschikbare berichten
weet de hebzuchtige Romeinse politicus Pontius Pilatus zich ook geen raad met die ingewikkelde situatie,
omdat hij in het geval van Yesjoea, die híj hoogstwaarschijnlijk als 'n leider uit de kring van de zeloten zal
hebben gezien, nogmaar nauwelijks 'n èchte aanklacht wist te vinden die gebaseerd was op werkelijke feiten!
Ook als we rekening houden met de tendens v/d euangelisten om de Romeinse vertegenwoordigers liever àf
te schilderen àls getúigen van de ònschuld van Yesjoe & hèm dáárméé te òntlàsten, blijft het geloofwaardig
dàt PILATUS de vrijlating van Yesj - als individueel geval, aangezien 'n jaarlijkse gewoonte ònwaarschijnlijk
lijkt - voorgesteld heeft, maar tenslotte op verzoek v/h opgehitste volk de zelotische revolutionaire terrorist
Barabbas ('zoon v/d vader'knipoog vríjgelaten heeft?! Daarover zijn de bronnen eensluidend, terwijl de voorspraak
v/d echtgenote van Pilatus alleen door MAT, & het Verhóór door oud-hogepriester ANNAS/Chanan èn de uit-
vóerige ondervraging door Pilatus alleen door YOCH worden bericht! Doordat Pilatus déze Yesjoea, die nooit
aanspraak hééft gemáákt òp de Messiaanse titel, echter als 'koning ("Messias"knipoog van de Jóden' veroordeelde,
máákte híj hèm paradoxaal genoeg tòt 'n publiekelijk gekruisigde Messias - wat voor het geloof ìn hèm ná 't
pesachfeest maar óók voor het begrip v/d YESJ vóór Pasen belangrijk zou blijken te zijn? Die ironie van het
Òpschrift bóven het kruis kàn 'n bewuste actie zijn geweest vàn de Romeinen! Dat 't door de Jóden - voor
wie een gekruisigde messias 'n enorme schande was - zó ervaren is, laat die strijd òm deze formulering
duidelijk zíen. Twee millennia later twisten mensen nòg steeds over de juiste uitleg van deze 'termen'!

20 aug 2019 - bewerkt op 22 aug 2019 - 111x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende