35672hk210 Woensdag 3 mei 1967 Olijfberg Jordanië

Vlak voor
het Pesachfeest vond de arrestatie plaats,
die volgens alle berichten plaatsgevonden heeft
buiten de stad, aan de andere kant van het Kidrondal
op de Olijfberg in een tuin genaamd Gethsemane. Over
de innerlijke strijd en de gebedsworsteling van YESJ, waar geen getuigen
bij waren, kunnen we historisch niets te weten komen? Voor Mòr was de eerste keer op de Olijfberg
toen die nog 'Jordaans' was, bijna een maand voor de Zesdaagse Oorlog (zie Petra, Elji, MA'AN e.d.)!
Voor de zg. dogmageschiedenis is niet onbelangrijk dat Yehosjoea's àngst & ontzetting, heel anders
dan in de joodse & christelijke martelaarsgeschiedenissen, nadrukkelijk vermeld worden en voor ons uitgetekend?
Dìt is níet de lijdensweg van een boven alle menselijk lijden verheven stoïcijn of supermensch!!
Hier lijdt 'n mènsch in de volle zin van het woord, een mens die wordt verzocht en aangevochten,
volstrekt onbegrepen door zijn meest intieme vrienden, die in slaap gevallen zijn. In een nachtelijke verrassingsactie
onder leiding van Yehoedah uit Iskariot, die met Yesj z'n gewoonten vertrouwd was, wordt hij door de troep handlangers
van zijn tegenstanders gearresteerd. De kùs van Judas, die Yesj daarbij aanspreekt zoals een leerling zou doen ('rabbi'knipoog,
is historisch gezien moeilijk te verklaren, maar is altijd symbool gebleven van het meest doortrapte verraad (judaskus)!
Ònhèlder blíjft, wie het bevel gegeven heeft èn wie bij deze arrestatie betrokken waren?
Vrijwel zeker ging 't om 'n commando v/d Tempelpriesters op instigatie v/d Hogepriesters,
die in contact stond met het Sanhedrin. Misschien is
er zelfs ook al in een vroeg stadium iets afgesproken tussen de joodse & de Romeinse autoriteiten:
dat zou de vermelding van de Romeinse soldaten (naast de joodse Tempelwachters) door Yochanan verklaren,
die de Romeinse deelname in 't algemeen juist bagatelliseert, & ook de sneller veroordeling door de niet bepaald
als meegaand bekendstaande gouverneur Pontius Pilatus. De latere samen-
werking van joodse & Romeinse instanties kan niet worden betwijfeld! Volgens alle berichten is Yesj echter
eerst door de joodse autoriteiten in hechtenis genomen. Pesach, pelgrims, bezetting,
onlusten, opstand, geldwisselaars, messentrekkers, beroeps-zwaardvechters & heet-
hoofden van alle kanten, Yehoedah van Keriot als penningmeester die 't hemels godsrijk
op aarde zó wil forceren voor 30 zilverstukken
en Sadduceeërs die liever ellende VOORKÓMEN
dan later spijt krijgen: 'n waar kruidvat dat allang
op ontploffen staat!
Dus wat is
daarzo méér logisch dan nu zo'n herrieschopper
uit GALILEA als voorbeeld te stellen voor íederéén, vriend & vijand, voordat 't (alweer)
veel te laat is..........? Zie Hongkong, Korea, Afrika, Arabische landen, Russen & China, het 'vrije' cowboy-Amerika,
Europese relschoppers sinds de jaren '60 v/d vorige eeuw, en wáár eigenlijk niet met verwilderde
cherrycadetjes & rare figuren met sluiers, hoeden, petjes,
maskers, boerkaas, gekke extremisten, Dutertes,
Poetins, Trumps & noem
ze maar op
her en
der...19 aug 2019 - bewerkt op 21 aug 2019 - 119x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende