34617Gen30Avraham KrijgtBezoekVanDrieManneni/dTent

Q&@
BIJ DE EIKENBOMEN VAN MAMRE VERSCHEEN G D DE HEER AAN AVRAHAM! Avraham zat op 't heetst van de dag bij de in-gang van zijn tent? Toen hij opkeek, zag hij plotsklaps ìnééns drie mannen voor zich staan! Haastig liep hij naar hen toe, maakte een diepe buiging en zei tegen één van hen: 'Míjn heer, wil je zo vriendelijk zijn om met mij mee te gaan? Ik wil jullie graag van dienst zijn: ik zal wat water laten halen! Jullie kunnen dan je voeten wassen en onder deze boom uitrusten. Ik zal intussen een maaltijd voor jullie laten klaarmaken, dan kunnen jullie weer op verhaal komen voordat jullie verdergaan... Want daarvoor ben je toch bij mij, jullie dienaar langsgekomen!?' "GRAAG," zeiden ze, "ga je gang!" Avraham haastte zich naar z'n Tènt & zei tegen SARA: "HAAL SNEL EEN ZAK VAN 'T FIJNSTE MEEL, KNEED 'T & BAK ER KOEKEN VAN!" Daarna liep hij vlug terug naar de kudde, zocht 'n mals vet kalfje uit & gaf 'n knecht opdracht om het zo gauw mogelijk klaar te maken! Toen 't klaar was, zette hij het, met boter & melk, aan zijn gasten vóór... Terwijl ze aten, bleef hijzelf bij hen onder de bomen staan. Zij vroegen aan hem: "WAAR IS JOUW VROUW SARA?" "BINNEN, IN DE TENT!" zei hij. Toen zei één van hen: "VOLGEND JAAR KOM IK BIJ JOU TERUG; DAN ZAL JE VROUW SARA EEN ZOON HEBBEN!" Omdat die man voor de ingang v/d tent stond, hoorde Sara alles wat hij zei. Avraham & Sara waren allebei al erg oud. Sara werd allang niet meer ongesteld & daarom moest ze daarbij in zichzelf lachen, zij dacht: 'GEMEENSCHAP? Ìs 't mógelijk dat ik op míjn leeftijd dáár nog van genieten zal terwijl ik afgeleefd ben & ook mijn man al erg oud is?!' Maar de Héér zei tegen Avraham: "WAAROM LÀCHT SARA? WAAROM TWIJFELT ZE ERAAN OF ZE OP HAAR OUDE DAG NOG 'N KIND KÀN KRÍJGEN? ZOU VOOR MÍJ OOK MAAR ÍETS ÒNMÓGELIJK ZIJN? VOLGEND JAAR ROND DEZE TIJD, ZAL IK BIJ JULLIE TERUGKOMEN & DÀN HÉÉFT SARA 'N ZÓÓN!" Sara was bang & ontkende: 'Ik heb niet gelachen!', maar hij zei: 'Je hebt wèl gelachen!' volgens Genesis 18:1-15. De 3 mannen gaan op weg naar SDOM, waar Avrahams neef Lòt woont... Avraham gaat met hen mee: onderweg blijft G d met Avraham achter; hij maakt hem bekend dat hij de steden SODOM & GOMORRA zal vernietigen, omdat hun inwoners véél kwáád doen! Avraham smeekt G d om àf te zien van dìt plàn, omdat er anders ook onschuldige inwoners zullen omkomen! Uiteindelijk belooft G d de stad Sdom te sparen, àls hij dáár nog maar 10 ònschùldigen zal kunnen vinden?!

19 mei 2019 - bewerkt op 21 mei 2019 - 150x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende