34606GEN19G dkrijgtnualspijtdatdemenszoverwordenis

DE MENSEN
WERDEN STEEDS TALRIJKER
EN BEGONNEN ZICH OVER DE HELE AARDE TE VERSPREIDEN
TALLOZE MILLENNIA GELEDEN! DE GODENZONEN ZAGEN HOE MOOI HUN DOCHTERS WAREN
EN TROUWDEN MET DIE MEISJES OP WIE ZIJ HUN KEUS HADDEN LATEN VALLEN? Toen 'dacht G d de Héér bij zichzelf':
'DE LEVENSADEM DIE IK DE MÈNSCH INGEBLAZEN HEB, ZAL NIET VOOR ALTIJD IN HEM BLIJVEN, WANT OOK DE MÈNSCH IS STERFELIJK. HIJ ZAL NIET OUDER WORDEN DAN 120 JAAR!' Er leefden toen en ook later nog vaak reuzen op aarde.
Dat waren de kinderen die godenzonen bij de dochters van de mènschen verwekt & gekregen hadden:
zij staan als de beroemde helden van de oudheid vermeld & bekend? De 'heer g d zàg' hoeveel kwaad de mensen
op aarde aanrichtten: wàt ze daar nu ook uitdachten, het leek bijna ÀLLES steeds weer even slecht.
Daarom kreeg hij er spijt van dat hij ook mensen op aarde gemaakt had. Hij voelde zich diep gekwetst
en dacht: 'IK ZAL DE MENSEN, DIE IK GESCHAPEN HEB, WEGVAGEN VAN DE AARDE. EN NIET
ALLEEN DE MÈNSCHEN, MAAR OOK DE DIEREN OP HET LAND EN DE VOGELS, WANT
IK HEB ER SPIJT VAN DÀT IK ZE GEMAAKT HEB!'
Maar er was nog één mènsch,
NOACH, aan wie hij veel
vreugde beleefde!

{GEN6:1-8}
18 mei 2019 - bewerkt op 18 mei 2019 - 118x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende