33843Y2120334 't Communistisch Manifest begint met

Q
de volgende verklaring:
'DE GESCHIEDENIS VAN IEDERE MAATSCHAPPIJ
TOT NU TOE IS DE GESCHIEDENIS VAN DE KLASSENSTRIJD.
VRIJE EN SLAAF, PATRICIËR & plebejer, baron & lijfeigene, GILDEMEESTER & gezèl,
kortom onderdrukkers & onderdrukten stonden in voortdurende tegenstelling tot elkaar,
voerden een onafgebroken, nu eens bedekte dan weer ópen strijd, 'n strijd die iedere keer eindigde
met 'n revolutionaire omvorming van de gehele maatschappij of met de gemeenschappelijke ondergang v/d strijdende klassen!'
't Manifest gaat verder met de uitleg dat in de moderne tijd 'de gehele maatschappij zich meer & meer splitst in twee grote
vijandelijke kampen, in twee grote lijnrecht tegenover elkaar staande klassen: bourgeoisie & proletariaat'! Deze strijd
zal eindigen met de overwinning van het proletariaat, wat het einde van de geschiedenis zal inluiden. Er zal dan ook
'n communistisch paradijs op aarde gevestigd worden waarin niemand iets zal bezitten & iedereen volkomen vrij,
blij & gelukkig zal zijn? Als ik dit communistisch Verhaal geloof, maak ik daaruit op dat 't mijn missie is om de
zg. Wereldrevolutie te versnellen door opruiende pamfletten te schrijven, stakingen en demonstraties te OR-
GANISEREN OF MISSCHIEN INHALIGE KAPITALISTEN TE VERMOORDEN EN HUN MARIONETTEN TE GAAN
BLIJVEN BESTRIJDEN? Vlg. dìt Verhaal heeft zelfs 't allerkleinste gebaar nùt, zoals 't boycotten van een
merk dat textielarbeiders uitbuit in Bangladesh, of felle discussies met mijn foute, kapitalistische
schoonvader tijdens 't kerstdiner?! Nachasjbarosj, Adam & Eva, Kajien & Chewel, 'n NOACH &
'n Henoch/Chanoch, Avr(ah)AM, Yitschak, Yaakov, jagers, verzamelaars, herders, uitvinders
& bouwers, ontdekkers, vertellers, zangers, dansers, timmerlieden, soldaten, vrouwen &
onze kinderen, prins(es)jes, koning(inn)en, vissers, vliegers, duikers & myDi'ertjes.
08 feb 2019 - bewerkt op 11 feb 2019 - 130x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende