33841Y2120332Àls je gelooft in deze of gene versie

VAN
DIT VERHAAL
over de Cirkel des Levens,
dan houdt dàt ìn dat je een vaststaande,
ware identiteit hebt die jóuw plichten in het leven bepaalt.
Je kunt jaren twijfelen aan die identiteit, of hem (haar/ut) niet eens kènnen,
maar op een dag zal hij/zij/'t op 'n groots, dramatisch moment onthuld worden.
Dan ZÀL jóuw ròl ìn 't kosmisch drama aan jou duidelijker worden & hoewel jij daarna
misschien nog best wel veel beproevingen & ontberingen òpwàchten, zul je geen twijfel of wanhoop meer kennen.
Andere religies & ideologieën geloven liever meer in 'n lineair kosmisch drama, dat 'n duidelijk begìn heeft, 'n níet té làng mìdden
en 'n vaststaand einde. 't Islamitisch Verhaal zegt bijvoorbeeld zo'n half millennium na de verzameling van vele bijbelverhalen dat Allah in den beginne 't hele universum schiep en 't zijn Wetten òplegde? Díe wètten onthulde hij vervolgens aan de mèns in de Koran! Helaas waren er onwetende, slechte mensen die in opstand kwamen TÉGEN Allah en zijn wetten probeerden te overtreden of verhullen, & 't is de táák van vrome, getrouwe moslims òm díe 'sharia'-wètten te handhaven en ze steeds verder te blijven verspreiden?! Uiteind-lijk ZÀL Allah dan ooit op de Dag des Oordeels rechtspreken óver 't gedrag van íeder afzonderlijk individu!? Hij ZÀL de rechtschapenen daarvoor belónen met eeuwigdurende zaligheid in het paradijs & de zondaars i/d brandende vuren gooien v/d hèl! Vlg. dìt àllesòmvàt-tend Verhaal houdt mijn kleine, doch belangrijke ròl i/h leven ìn dàt je ÀLLÁHS gebóden moet opvolgen, Zíjn wètten verspreiden & zo moet zorgen dàt zíjn wènsen gehoorzaamd wordén? Als ik in ut islamitisch verhaal geloof, geeft dàt míjn leven betekenis als ik 5x per dag bid, geld doneer voor 'n nieuwe moskee & de strijd aanga tegen afvalligen & ongelovigen! Zelfs de meest alledaagse handelingen - handen wassen, wijn drinken, liefde bedrijven etceterara - hèbben dàn in kosmische zìn 'n grote betekenis.
08 feb 2019 - bewerkt op 11 feb 2019 - 116x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 114 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende