menu myDiary

36989 Het Hèrontdekken & ‘t Lézen v/d klassieke...


LITERATUUR
WERD BEVORDERD
DOOR ‘N NIEUWE UITVINDING:
DE BOEKDRUKKUNST MET LOSSE LETTERS.
BOEKEN, ÉÉNS ZÈLDZAAM EN KOSTBAAR, WERDEN NU IN ALLE STEDEN UITGEGEVEN
EN EEN HELE GENERATIE GELEERDEN GING DE WERELD MET NIEUWE OGEN BEZIEN? Aan ‘t begin
v/d 16e eeuw werkte de Poolse theoloog, geneesheer & sterrenkundige Nicolaus COPERNICUS aan ‘n
vereenvoudiging v/d baanberekening van hemellichamen. Hij veroorzaakte ‘n ware omwenteling toen
hij in 1543 beweerde dat de aarde níet HÈT mìddelpunt v/h heelàl ìs èn de zòn & de sterren níet òm de
aarde draaien! Ànderen vòlgden in zijn voetsporen & eeuwenoude opvattingen werden nu ook van alle kanten
aangevallen? Enkele jaren vóór Copernicus met zíjn revolutionaire stelling kwam, was de Augustijner monnik &
moraaltheoloog Martin LUTHER (1483-1546), verontwaardigd over allerlei praktijken van de Kèrk, ‘n éénmàns-
kruistocht begonnen, die de Kerk voortaan op d’r grondvesten deed schudden! In 1537 verklaarde
Hendrik VIII de kerk van Èngland onafhankelijk van Róme en in 1541 stichtte Johannes
CALVIJN in Genève een Éigen Kerk waarvan de Léér sterk afweek van wat de Kerk
tot dàn toe hàd geléérd?! Voor ‘t éérst faalde Rome bij ‘t verder de kòp ìndrùkken
van een grote Kètterse Bewéging èn vélen in Europa verlíeten dé Kèrk!?
De al zovaak bedreigde christelijke éénheid in westelijk Europa
hàd al bijna 1000 jaar standgehouden,
maar in amper ‘n goede
20 jaar kwam dáár
nú alràs ‘n
Éinde aan
...