menu myDiary

36988 Terwijl Mystieke Joden in Tsfat studeerden,

BADEN
& OP HERSTEL V/D WERELD WACHTTEN,
VOND ER IN ITALIË OOK ‘N ANDER HERSTEL PLAATS?!
Na de diepe neergang als gevolg van de pestepidemie, brachten
de late middeleeuwen in Venetië & andere Noord-Italiaanse steden
‘n herstel v/d handel zoals men die sinds ‘t Romeinse rijk niet meer had gekend!?
Om die handel te kunnen financieren was veel geld nodig. De financiers die dat geld
in Venezië bijeen brachten, zaten achter hun wisseltafels op de banken & werden daarom
‘banchieri’, bankmannen, bankiers, genoemd. Die opkomst v/d geld-economie bracht financiers
& kooplieden tot groot aanzien & daarvan profiteerden ook de Joden in deze beroepen!
De kooplieden in Italië verwierven de macht & braken met vrome middeleeuwse gebruiken.
Voor de nieuwe wereld die zij gingen opbouwen vonden ze de inspiratie i/d cultuur v/h oude
Griekenland & Rome. Op zoek naar die ‘Grootheid v/h Verleden’, lazen zij Griekse & zelfs
Hebreeuwse werken & i/d kunst kozen ze voor mythologische & bijbelse onderwerpen!
Hun opvattingen noemden zij ‘n RENAISSANCE, ‘n wedergeboorte. De 1000 jaar
na de val de Stad Rome leken hen
slechts ‘n intermezzo
van duisternis &
onwetendheid.