menu myDiary

Dankbaarheid tonen.

Als ik mij wil richten op degene die ik dankbaar ben, dan richt ik mij op zijn karakter. Daarin liggen namelijk eindeloos veel kansen om dankbaarheid te tonen.

Als ik God wil danken ( uit vrije wil, met een vrij hart, zonder er iets voor terug te verwachten) , kijk ik naar Zijn karakter. Over Zijn karakter lees ik in de Bijbel.

God is heilig.
God is rechtvaardig.
God is een naijverig God.
God is geduldig.

God is onveranderlijk dezelfde, onaantastbaar en niet te stoppen. Hij is de God van onuitputtelijke mogelijkheden. Hij is de God van wonderen; Hij is almachtig en sterk, trouw en echt, en Hij vecht voor Zijn mensen.

God is liefdevol en goed, en Zijn barmhartigheid spreidt zich uit over alle generaties. Hij waakt over de zijnen en is daarbij altijd alert en klaar om adequaat te reageren. Hij zorgt vakkundig voor de Zijnen.

God is alwetend, altijd aanwezig. Hij is eeuwig en zijn Woord/ zijn woorden staat voor eeuwig vast. Zo ook Zijn liefde en trouw.

God is gul en genadig , hij is barmhartig en genadig. Hij is onze Vader tot wie we Abba, Vader kunnen roepen. Hij is altijd met ons, en zijn beloften zijn krachtig, schenken ons vrede en kracht.

Hij is onze schuilplaats, onze sterke toren — Hij is onze hoop in elke storm. Hij bewaakt onze weg, Hij geeft ons rugdekking en is voor ons uitgegaan, en Hij leidt ons stap voor stap.

God is nog veel groter dan dat!

Elke situatie die hier van getuigt en elke situatie die hier niet van getuigt, stelt ons in de gelegenheid dankbaarheid te tonen door Zijn karaktereigenschappen te vergroten.

Een eenvoudig voorbeeld: Iemand heeft geen kleding en jij kan delen/ geven,, dan doe je dat want God is goed voor je geweest.

Een ander voorbeeld: iemand wordt onrecht aangedaan, en jij bent getuige, dan kom je voor de gedupeerde op en zo mogelijk help je zijn of haar naam in ere te herstellen. Want Christus heeft jou vrijgekocht met zijn bloed, van de macht van de zonde, toen jij schuldig was, waardoor je nu in vrede met God leeft en Hij je Zijn kind noemt. Christus kwam op voor hen die dat zelf niet konden.

Of iemand toont berouw, dan vergeef je omdat God ook jou vergeven heeft.

Of tijdens de klassikale les op school, worden leugens geleerd aan de leerlingen. Jij kent de waarheid. Iemand maakt jou zijn of haar twijfels bekent, dan vertel je de waarheid omdat God altijd de waarheid spreekt. Hij kan eenvoudigweg niet liegen.

Of als een gebed verhoort is, of/en je bent getuige geweest van een wonder, dan dank je God. Dat kan zijn met een lied, met tranen van blijdschap, met gebed.

De gelegenheden zijn talrijk!8 dec 2019 - 75x gelezen - bewerkt op 8 dec 2019
Thankful
Vrouw, 44 jaar
vorige  volgende
03 feb 2020 14:11 Over de brug.
26 jan 2020 18:29 Ik pas in zijn verhaal.
23 jan 2020 16:33 Aan iedereen die het leven niet meer ziet zitten.
10 jan 2020 21:38 Vlinders.
06 jan 2020 13:42 Een van mijn favoriete liedjes.
28 dec 2019 07:19 Een gebed.
27 dec 2019 12:10 De allerbeste toekomst.
20 dec 2019 20:42 I can only imagine.
19 dec 2019 10:10 Nog een vraag.
13 dec 2019 10:20 Een vraag.
08 dec 2019 13:23 Dankbaarheid tonen.
08 dec 2019 09:43 Woont er dankbaarheid in mij?
07 dec 2019 14:51 Dankbaar IN elke situatie.
06 dec 2019 09:51 De kracht van een dankbaar hart.
05 dec 2019 16:25 Medewerken ten goede?
meer..