menu myDiary

36407shr104 Niets was voor Mina Rupp zó belangrijk

ALS HET OPMAKEN VAN DE BEDDEN! 'n Vouw in de deken betekende dat een hele zondag
besteed moest worden aan bedden opmaken als stràf! Vrouwen die bij herhaling de fout in gingen,
werden naar de Strafbarak of de Bunker gestuurd & kregen 25 zweepslagen; Mina Rupp wist uit haar
eigen ervaring hóe verschrikkelijk dàt was, want zij was na het stelen van een wortel zèlf in de straf-
barak beland. Naderhand werd ze ook afgeranseld. Gretes vriendinnen in de barak van de nieuwkomers
waren vooral Poolse vrouwen, afkomstig uit het onderwijs, die erg vindingrijk waren. Zij waren al enkele
weken in het Kamp & wisten onderhand hóe ze 't best met de situatie konden omgaan?! Één van hen, 'n
muzieklerares, liet Grete dé truc zien om 't bèd òp te maken; zij gebruikte 'n stok om de matras glad te
strijken, zodat Rupp geen aanmerkingen kon maken. Ze hadden allemaal een afkeer van Rupp. Tot kort
tevoren hadden alleen asocialen & criminelen de post van barakoudste bekleed, maar onlangs was er 'n
coup gepleegd, zo hoorde Grete, & nu waren ook communisten als Rupp barakoudste?! Terwijl de dagen
voorbijgingen, bleef Grete op haar hoede voor communisten. De kans was groot dat ze 'n aantal van hen
van vroeger kende & ze was bang om hen tegen te komen. Zoals de andere communisten die ze gesproken
had sinds ze Rusland verlaten had, wilde geen van hen iets weten van wat zíj over Stalin te vertellen had...
Ze zouden 't niet prettig vinden om te horen dat zíj vanuit Moskou naar híer gebracht was. Ze zouden achter-
dochtig zijn! Al na 'n week vond de confrontatie plaats. Grete zat sokken te breien toen 'n groepje gevangenen
met 'n rode driehoek de barak binnenkwam & haar naam riep! Één van hen was Mina Rupp. Dit trio nam Grete
mee naar de slaapruimte, waar gevangenen overdag normaal gesproken niet mochten komen, & de ondervraging
begon. 'Jij bent in Moskou gearresteerd? Waaròm?' Grete besefte dat dit 'n politieke ondervraging was, die uitging
v/d communistes i/h Kamp! Ze antwoordde openhartig & vertelde over Stalins vervolgingen! 'Júist, ja,' zei Mina
Rupp. 'Jij bent 'n trotskist, dàt ben je!' Hiermee bedoelde Rupp dat Grete 'n verraadster was v/d wáre stalinisti-
sche Záák. Vanaf dàt moment was ze 'n uitgestotene. Grete kreeg opnieuw 't brandmerk van vijand van het volk
opgedrukt, ditmaal door haar voormalige Duitse kameraden, nú haar medegevangenen in 'n concentratiekamp
v/d nazi's! Die communistische coup waardoor de gevangenen met 'n groene of zwarte driehoek uit hun kapo-
baantjes verdreven waren, betekende 'n belangrijk keerpunt i/h vroege bestaan v/h kamp. Deze coup vond
ergens i/d lente van '40 plaats. Tot dàn tóe had de SS asocialen & misdadigsters als kapo geselecteerd; de
benoeming van Olga Benario tot barakoudste in november was 'n uitzondering. Maar vroeg i/h nieuwe jaar
namen de politieke gevangenen de weloverwogen beslissing om te proberen de 'groenen' & 'zwarten' uit
hun functies wèg te krijgen. Daarvoor hadden ze verschillende redenen.