menu myDiary

36105shr38 HeinzHimmlerZagZichzelfAls VeelMeer Dan

Q
ZOMAAR
EEN HOOFD VAN POLITIE;
zijn interesse in wetenschap en genealogie -
in alle experimentele vormen die konden helpen bij het kweken van een volmaakt Arisch Ràs -
kwam altijd op de eerste plaats! Door de nutteloze monden in zijn kampen onder te brengen, maakte hij 'n
begin met het veiligstellen van 'n centrale rol voor zichzelf i/h meest ambitieuze experiment v/d Führer, dat
erop gericht was de Duitse genenpoel te zuiveren? De aard & 't doel v/d concentratiekampen werden nu al
anders! Terwijl het aantal Duitse politieke gevangenen afnam, kwam een grote stroom maatschappelijke
verschoppelingen hun plaatsen innemen. In die nieuwe toevloed van kampgevangenen zouden zich voor het
eerst onvermijdelijk ongeveer evenveel vrouwen als mannen bevinden: prostituees, kleine misdadigsters en
aan lager wal geraakte vrouwen. Er werd nu een nieuwe generatie speciaal ontworpen KZkampen gebouwd.
Aangezien Moringen & andere vrouwengevangenissen al overvol waren, & bovendien duur waren i/h onder-
houd, stelde HH voor 'n kamp voor vrouwen te bouwen. Ergens in 1938 bracht hij zijn adviseurs bijeen om
te praten over 'n geschikte locatie. Er werd een voorstel gedaan, vermoedelijk door HH's vriend, Gruppen-
führer Oswald Pohl, 'n hoge SS-bestuurder, om 't nieuwe kamp te laten verrijzen in 't Mecklenburgse meren-
gebied, dichtbij 'n dorp dat RAVENSBRÜCK heette. Pohl kende dat gebied doordat hij er 'n landgoed bezat...
RUDOLF Höss beweerde later dat hij Himmler gewaarschuwd had dat het gebied te klein was: 't aantal vrou-
wen voor het kamp zou ongetwijfeld toenemen, zeker als de oorlog uitbrak! Anderen wezen erop dat 't ter-
rein 'n moeras was & dat de bouw te lang zou duren?! HH veegde alle bezwaren van de tafel! Het terrein lag
maar zo'n 80 kilometer ten noorden van Berlijn, zodat 't kamp gemakkelijk te inspecteren zou zijn, & boven-
dien reed hij toch al vaak die kant uit om Pohl op te zoeken of langs te gaan bij zijn jeugdvriend, de beroem-
de SS-chirurg Karl Gebhardt, die de scepter zwaaide over de kliniek Hohenlychen, op nog geen 10 kilometer
afstand van Ravensbrück.