menu myDiary

35681HK211Betekenisvol is dat de arrestatie totáál

Q
ZÒNDER ÉNIGE TEGENSTAND
van Yesj en zijn leerlingen plaatsvindt? Dàt wordt door de onhandige,
bijna lachwekkende klap met het zwaard door een onbekende en de legende
van de genezing van het afgeslagen oor slechts onderstreept! Van nu af aan móet Yèsj
het zònder aanhangers doen en staat hij er helemaal alleen voor 'om die heidense kruis-
kar te blijven trekken'... De vlùcht v/d leerlingen wordt net zoals de arrestatie zelf maar
slechts kort en zònder enige beschuldiging beticht; dáár valt niet aan te twijfelen? Alleen Lucky
Luke probeert dìt pijnlijke feit te verdoezelen eerst door stilzwijgen en later door vermelding v/d
vanuit de verte toekijkende bekenden! De euangelist Yochanan geeft om apologetische redenen
de vrijwìlligheid van Yesjoe mythische proporties. De gerechtsdienaars zijgen als voor de geest-
verschijning van 'n godheid néér, om hem dàn, als hij z'n leerlingen heeft laten gaan, te grijpen
en alvast te binden? In heel duidelijk contrast tegenover de trouw van YESJ (voor Hèt Gerècht)
staat de ontrouw van de leerlingen (voor 'n meisje), die hem nadrukkelijk trouw tot in de dood
gezworen hebben! De in alle vier euangelies eenvoudig & geloofwaardig vertelde geschiedenis
over de verloochening van Sjim'onPetros - oorspronkelijk een samenhangend afzonderlijk
traditiestuk - kan dóór hèmzèlf a/d gemeente overgeleverd zijn: in elk geval kan ze - afgezien
v/h waarschijnlijk dramatische slot van Marcus met de háán die nog 'n tweede keer kraait (de
hoenderen waren @Yeroesjalayim naar 't schijnt verboden) - overeenstemmen met de historische
feiten, aangezien er voor één of andere aversie tegen SP in de gemeente geen bewijzen zijn!?
Ondanks nauwkeurige kritische doorlichting zal 't niet meer mogelijk zijn om 't 'Proces' rond
YESJ, waarvan we nòch de oorspronkelijke processtukken nòch directe getuigenissen
hebben, te reconstrueren. De hoofdzaken v/d verwachting, de zwangerschap & geboorte
in die tijd op die locaties met de daaropvolgende drie decennia zijn op zich duidelijk èn
realistisch genoeg: onder vreemde bezetting verlangt men naar 'n bevrijder, er waren
diverse stromingen onder het volk & in hun midden, zoals Sadduceeën, Farizeeën, 't
gebeuren rondom de Dóde Zoutzee, Qumran, Massada, Herodion, Machaerus, Sep-
phoris, Yotapata, Ceasarea, YERUSJALAYIM, Beth Lechem, Tsfat, Tyrus & Tsidon,
Romeinse legioenen & hun diverse legionairs zoals Tiberius Julius Abdes Pantera
& Herodes, Pontius Pilatus, burger- & bevrijdingsoorlogen, opstanden & talloze
kruisigingen van terroristen & weggelopen slaven, inclusief de neiging op in 't
heden en de toekomst hun verleden te 'rechtvaardigen', nader uit te leggen
& symbolisch beeldend èn daadwerkelijk 'praktisch' te 'vervolmaken'......?!
Kortom: Big Bangs te óver via Scheppingsverhalen, Zondvloeden, Trek-
tochten en Grensoverschrijdingen tussen 't Tweestromenland &
de Nijldelta, mèt 'n Grote Rol voor Kanaän, Palestina,
Levanon, de Yardeenrivier tussen de
Hermon, Arava, Róde Zéé,
Sinaï, Sjaoel, Dawied,
Sjlomo etceterara.
Enzo@Israël!