menu myDiary

35612hk181 Gabbers hoor windenwaaien door de bomen

Q
HET CONFLICT?!

SKANDALON: een kleine steen,
waarover men vàllen kàn!? YESJ was een steen des aanstoots
in eigen persoon ~ een voortdurend schandaal in bijna alles wàt híj zéi èn dééd!

Zijn merkwaardige identificatie
van de "Zaak Van G d" mèt dé záák vàn dé mènsch bracht hem
tot enorme consequenties in theorie & praktijk?! Zèlf strijdbaar naar àlle kanten,
werd hij nu van alle kanten omstreden? Niet één v/d rollen
die van hem verwacht werden
spéélde híj!

Voor de mensen die
law & order wilden, bleek hij 'n provocateur
die het systeem in gevaar bracht?!! De activistische
'revolutionairen' stelde hij teleur door
z'n geweldloze vredelievendheid!?

Omgekeerd
ergerden ook de
asceten
, die passief
de wereld ontvluchtten, zich aan zijn onbevangen 'wereldlijkheid'?

En voor de aan de wereld aangepaste vromen was híj té 'compromisloos'!

Voor de 'stillen in den lande' was hij 'té assertief' & voor de brutalen
'té zachtmoedig', voor de strengen 'te mild'
& voor de milden véél
'te streng'.

Klaarblijkelijk
bevond hij zich als buitenstaander middenin
'n levensgevaarlijk maatschappelijk conflict: in de strijd met de
HEERSENDE MACHTEN & KRIJGENDE
KRACHTENTOESTANDEN
èn
in strijd met
hen die ze
bestreden.