menu myDiary

35509hk175+De mens dient 't geven èn vergeven van

Q
G D
ALS HET WARE
DOOR ZIJN/HAAR ÉIGEN GEVEN EN VERGEVEN TE WEERSPIEGELEN!
ALLEEN IN DAT OPZICHT, IN DÀT LÌCHT KUNNEN WE DE BEDE BEGRIJPEN V/H 'ONZE VADER/MOEDER':
"Vergeef òns onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven hebben!"

Zoals altijd weer verkondigt Yesj dit alles niet theologisch: híj brengt het niet als een theologie van de genade!
Het wóórd 'genade' komt bij de synoptici - afgezien van Lucky Luke in 'n waarschijnlijk niet oorspronkelijk
verband - & bij Yochanan (afgezien v/d proloog) helemaal niet vóór?! De 'vergeving' duikt meestal op
in doopformules & 't zelfstandig naamwoord 'barmhartigheid' ontbreekt volstrekt i/d euangelies?
Heel ànders staat het met de werkwoorden 'vergeven', 'kwijtschelden' & 'schenken'!
Daarmee stuiten we op iets heel belangrijks: als YESJ over genade & vergeving spreekt is dàt vóóràl àls DÁÁD!
Dat die aan lager wal geraakte zoon er níet wordt berispt, maar dat de vader zíjn schuldbelijdenis onderbreekt
en hem om de nek valt, dàt hij een feestklééd, 'n ring & sandalen laat halen, dat 't gemeste kalf
voor hèm geslacht wordt & dàt er feest wordt gevierd, dàt ìs ìnderdáád genade. Zó ondervinden dienaar,
geldlener, tollenaar èn het verloren schaap zijn grootmoedigheid, vergeving, barmhartigheid en genade!
Èlk mènsch wòrdt ònvoorwáárdelijk geaccepteerd zònder návraag naar z'n verleden, zonder dat er
iets bijzonders gevraagd wordt, zodat hij/zij weer ruimte kan krijgen èn òpníeuw kàn beginnen,
èn zodat hij - en dat is niet alleen voor de tollenaar het moeilijkste -
ZICHZELF KAN ACCEPTEREN!
Dàt ìs genáde - 'n Níeuwe
Lévenskans.