menu myDiary

35137hk54OokVandaagDemyDidag IsDatRijkOveral Nabij

Q&@
OM JE TE BEKEREN
EN IN DÀT VREUGDEVOL "G DSRIJKNIEUWS" TE GELOVEN?
Het is, in tegenstelling tot het duister dreigend oordeel v/d asceet Yoh,
al van meet af aan 'n goede & blijde boodschap over de barmhartigheid v/d 'komende G d'
en over zijn rijk van gerechtigheid, vreugde & vrede! 't G dsrijk niet meer zozeer als Gericht,
maar als genade voor alle mènschen. Niet alleen maar aan ziekte, lijden & dood zal zo 'n einde
komen, maar ook aan armoede & onderdrukking?! 't Is 'n bevrijdende boodschap voor de armen,
verdrukten & met schuld belasten - 'n heilstijding vol vergeving, gerechtigheid, vrijheid, zusterschap
& broederlijkheid in liefde & 'vervolmaking'?! En juist déze voor het héle Vòlk verheugende boodschap
is niet meer gericht op instandhouding v/d Gevèstigde Orde, die naar men dacht puur bepaald werd door
'n prachtvolle Tempelcultus & strikte Wètsbetrachting! YESJ blijkt niet alleen ook toen al z'n reserves
gehad te hebben tegenover de Offercultus, maar hij heeft gerekend met de verwoesting v/d Tèmpel
i/d 'ophanden zijnde Éindtijd'?! Dus al snel kwam hij zodanig in conflict met De Wèt, dat hij door
't toenmalig zg. 'joods/grieksromeins establishment' als 'n uiterst gevaarlijke
bedreiging van hùn Màcht gezien werd! Wordt hier,
zo moeten ook toen al de religieuze leiders
& hun hoftheologen zich afgevraagd
hebben, niet in feite díe
'eeuwige revolutie'
gepreekt?