menu myDiary

35131hk53Mor Is Nu Eenmaal Gek OpDopenDoen & Laten

Q&@
OOK
NADERHAND HIELD
MEN DAAR ZONDER
UITZONDERING AAN VAST,
ALS WE EVEN VOORBIJZIEN AAN DE DAARAAN
VOORAFGAANDE KINDHEIDSVERHALEN VAN MAT & Lucky Luke, & aan de proloog v/h EU van Yochanan?!
't Féit lijkt dogmatisch lastig te verteren en wordt juist om die reden vaak algemeen als historisch aanvaard:
ook Yesj onderwerpt zich naar 't schijnt aan de 'boetedope' van Yochanan de Dóper (hoewel dat in 't Johanneseuangelie
niet verteld wordt!)? Yesjoe beaamt daarmee diens profetisch werk & sluit in zijn prediking - na de gevangenneming van Yoh de Doper of al eerder - bij Yochanan aan! 't Is niet uitgesloten, ook al is deze scène christologisch ietwat 'verfraait' (de GÉÉST 'àls DÚIF'), dàt Yesj bíj zijn eigen dope door Yoh de Dóper 'n 'roepingservaring' gehad heeft. Alle euangelies vertellen in elk geval dat hij zich van tóen àfaan door DE GEEST gegrepen & door G d gemachtigd wist. De doopbeweging & vooral ook de arrestatie van de Dopende Yochanan waren al wel voor Yesjoeah 'TÉKENEN dàt de tijd VERVULD was'?! En zó begint YESJ overal in het Lànd
die "Góede Bóódschap" te verkondigen en leerlingen
te verzamelen - de eersten
misschien uit de
kring van
Yoh.