menu myDiary

35128hk51 maar Yesjoe geloofde méér dan dàt àlléén

Q&@

HIJ GELOOFDE,
ZOALS VEEL VROMEN
UIT ZIJN TIJD, OOK IN
'n i/d Nabije Tóekomst al 'opkómende
heerschappij van G d over de wéreld', die
aan 't 'Einde der Tijden' deze wereld op aarde 'zal voltooien'?!!
"JÓUW RÍJK KÓME!" Waarmee hij bedoelde de zg. ESCHATA, de
'laatste dingen'? Dáárméé dóelde hij - zoals men i/h theologenjargon zegt -
op de eschatologische heerschappij van G d: 't toekomstig G dsrijk aan 't eind v/d Tíjd.P
Deze Yehosjoea ('Yah brengt redding') werd dus vóóràl GEDRÉVEN door z'n hartstochtelijke eindtijdverwachting':
want het húidige Big Brothersysteem hééft níet hèt láátste wóórd! Néé, déze geschiedenis gáát háár einde
tegemoet... En wèl nú! Jazeker: 't ìs al zóvèr?! Zèlfs zíjn huidige generatie zàl hèt nog (mééknipoogbeléven: dé
veràndering v/d eonen èn de eschatologische openbaring (i/h Grieks: APOKALYPSIS 'van G d' [dé Gróte
Ònbekènde BEKÈNDE]! En YESJ stond dáárméé onbetwistbaar onder invloed v/d apocalyptische bewéging, die
grote delen v/h jodendom sedert de 2e eeuw BC in haar greep had onder invloed van diverse anonieme apo-
calyptische geschriften, toegeschreven aan Henoch, Avraham, YA'AKOV, Mosjeh, Baruch, Daniël & Ezra.
YESJ wilde aldus de menselijke nieuwsgierigheid niet bevredigen met mythische speculaties of
astrologische voorspellingen! Hij bekommert zich
niet, zoals zovele apocalyptici, om
dé júiste datéring &
lokalisering van 't
"Ríjk van
G d".