menu myDiary

35106hk45 establishment elite revolutie compromis

Yesjoe is
ons vaak voorgesteld
als dé alles rechtvaardigende
representant van 'n religieus-politiek systeem?
Als 'n verdediger van 'n dogmatiek, eredienst & kerkelijk recht:
HÈT alomtegenwoordig HÓÓFD van 'n dominant aanwezig kerkelijk apparaat,
bòrg voor bijna àlles wat er (aan)gegroeid was aan (bij)geloof, zeden en tucht!
Wàt heeft híj in twee millennia 'christendom' allemaal wel niet moeten 'legitimeren' & 'sanctioneren'
in kerk & maatschappij, koninkrijken & kolonies!? Hoe vaak hebben zg. christelijke heersers & kerkvorsten,
christelijke partijen, klassen, rassen & andere paljassen zich niet op hèm beroepen! Waar moest hij
achteraf gezien niet allemaal voor opdraaien - voor de meest absurde ideeën, wetten, tradities, gebruiken,
maatregelen & contramaatregelen?! Daarom zullen we tegenover alle pogingen om hem te domesticeren
ÈN te blijven verafgoden duidelijk moeten maken: Yesj was geen man v/h kerkelijk & maatschappelijk
establishment.
't Religieus-politiek systeem: 'n anachronistische probleemstelling? Zeker niet!
Er bestond i/d tijd van Yesj 'n dominant religieus, politiek & maatschappelijk systeem: 'n soort 'theo-
cratische' staat, waaraan Yesj en veel van de 'zijnen' ten onder zouden gaan! Dàt HÉLE stelsel van macht &
heerschappij werd gelegitimeerd door 'Gòd als Hoogste Héér'. Religie, rechtspraak, bestuur en politiek
waren daar toen nog steeds schier onlosmakelijk met elk ander verweven? 't Was alles i/d handen van 'n
kleine elitaire groep betweters: 'n priesterlijke hiërarchie met 'n erfelijk ambt & 'n hogere & lagere
clerusklasse (priesters en levieten), die geen óóg of hàrt had voor 'het VÒLK', maar tezamen met
enkele andere groepen de màcht uitoefende i/d geenszins homogene joodse samenleving! Op zich
stonden ook zij weer onder contrôle v/d Romeinse bezetters, die de politieke beslissingen
namen, de rùst & òrde bewaarden &, naar 't schijnt,
óók allerlei martelingen rechtvaardigden
& vele doodvonnissen
uitvaardigden...