menu myDiary

34625Gen38TallozeMiljoenen GroeienErmee HeenEnWeer

Q&@
TOEN
LIETEN ZE
HAAR MEEGAAN MET
DE KNECHT VAN Avraham
en zijn mannen. De vrouw
die haar als kind verzorgd had,
vergezelde haar. Ze zegenden haar & zeiden:
"WIJ HOPEN, ZUSTER, DAT JIJ DE MOEDER VAN ONTELBAAR VEEL NAKOMELINGEN WORDEN MAG
EN DAT ZIJ DE STEDEN VAN HUN TEGENSTANDERS IN BEZIT ZULLEN NEMEN!" Tóen RIVKA & haar slavinnen
zich gereed hadden gemaakt voor het vertrek, bestegen ze hun kamelen en gingen ze met de knecht van 'AV'
méé: díe nam de kameel van RIVKA bij de teugel en zó ging hij Op Wèg. Intussen was Yitschak in de woestijn
bij de Put "LACHAI-ROÏ" gaan wonen, in 't Zuiden van Hèt Lànd. Ééns liep hij tegen het vallen van de avond in
gedachten verzonken over het land. Toen hij opkeek, zag hij in de verte 'n aantal kamelen. RIVKA had hem nu
ook al gezien. Zij liet zich van haar kameel glijden en vroeg aan de knecht van Avraham: "WIE IS DIE MAN,
DIE DAAR IN HET VELD OP ONS TOELOOPT?" "DAT IS MIJN MEESTER!" antwoordde de Knecht. Toen pakte
ze haar sluier en bedekte haar gezicht. De knecht vertelde aan Yitschak hoe alles gegaan was...
Yitschak bracht haar in de Tènt van zijn Moeder SARA & nam haar tot Zíjn Vróuw!
Hij ging veel van haar houden & vond zó tróóst voor het verlies van
Zijn Moeder vlg. Gen. 24:1-67.