menu myDiary

34615Gen29 Tóen gaf Hagar deze Náám aan de Héér


DIE MET HAAR
GESPROKEN HAD: "JÍJ BENT
EEN LÉVENDE GOD DIE MIJ ZIET!"
"WANT," ZO ZEI ZE, 'ik heb híer werkelijk gezien dat Gòd naar mij omkijkt!'
Daarom noemt men die waterput nog steeds "LACHAI-ROÏ: DE LEVENDE GOD DIE MÍJ ZÍET!"
Hij is gelegen tussen KADESJ & BERED. Hagar bracht een zoon ter wereld & Avram noemde hem ISJMAËL!
Bij de geboorte van ISJMAËL was Avram 86 jaar oud vlg. Gen. 16:1-16. Toen Avram 99 jaar was, 'verscheen de heer g d hem' en zei:
"IK BEN DE MACHTIGE GOD! Richt je daarom steeds naar Míjn Wìl & doe geen ònrecht! Ik zal met jóu 'n verbond aangaan en jou zeer veel nakomelingen geven!" AVRAM BOOG ZICH DIEP VOOROVER & GOD VERVOLGDE: "Dìt is wat ik voor je zal dóen, ik sluit 'n verbond met jóu: jij zult de stamvader worden van véle Vòlken. Daarom zul je niet langer meer Avram heten, maar Avraham! Ik zal je zeer veel nakomelingen geven. Jij zult de stamvader zijn van vele volkeren & onder jouw nakomelingen zullen zelfs koningen zijn.'t Verbònd tussen mij & jou zal ik altijd in stand houden. Niet àlléén voor jou 'maar ook
voor jouw nakomelingen zal ik god zijn', in elke nog komende generatie. Het land
waar jij nu nog als vreemdeling woont, zal ik aan
jullie geven. Jouw nakomelingen zullen
heel Kana'an blijvend bezitten
en ik zàl
hùn Gòd
zíjn."