menu myDiary

34592A206SD'erPaulFröhlich Verklaarde:'Betreffende

DE VERHOUDING
VAN DE LANDWACHT & DE SICHERHEITS POLIZEI
KAN IK VERKLAREN DAT ER GEEN PRETTIG VERBAND WAS
IN HET ALGEMEEN TUSSEN BEIDE INSTANTIES. Dit was gebaseerd op het feit
dat de Landwacht meer onrust stichtte, dan rust in het land. Bij dienstverrichtingen
zoals het arresteren, in beslag nemen en proces-verbaal opmaken, werden steeds vergrijpen
vastgesteld van de NL Landwacht, zoals diefstal, etceterara! In vele gevallen hebben wij ook landwachters
moeten arresteren, die dan op hun beurt weer behandeld werden
door de chef van de SiPo in de provincie!'

Ook voormalige arrestanten
benadrukten na de oorlog dat de landwachters in vergelijking met de SD hun boekje
vèr te buiten gingen! Getuige Dirk Werrie verklaart over de mishandeling die hij kreeg na zijn arrestatie (behandeling
met 'n biljartkeu i/d Landwachtkazerne): "TENSLOTTE KAN IK U VERKLAREN, DAT DE SICHERHEITSDIENST CORRECT
OPGETREDEN IS, TERWIJL DE LANDWACHTERS ALS BEULEN GEKWALIFICEERD KUNNEN WORDEN!" Misschien was
de verontwaardiging hierover nog wel groter onder de bevolking juist omdat het Nederlanders en
doorgaans ook nog bekenden waren van de arrestanten...........?

De mannen van Kamer IV kregen na de oorlog zware straffen
en werden uiteindelijk veroordeeld wegens arrestatie ÈN ernstige mishandeling
van ongeveer 25 illegaal werkers in 't najaar van 1944, van wie een aantal na overdracht aan de SD
door de Duitschers doodgeschoten is. Bij die fusillades hebben landwachters soms assistentie verleend.
Dat wil niet zeggen dat er 'slechts' 25 arrestanten zijn geweest, maar dat er in deze zaak veel
bewijsmateriaal tegen de groep van Hosemans
beschikbaar was.

Leen Louter trok een nuchtere conclusie
toen hij door zijn voormalige werkgever gevraagd werd
naar z'n beweegredenen òm zich bij de Landwacht aan te sluiten:
'LEVEND IN EEN GEHELE NSB'ERSFAMILIE, FINANCIEEL SLECHT GESTELD,
door voornoemde zwakheden n.l. in schulden gevallen zijnde, kan ik zijn stap naar de Landwacht
niet anders zien als naar de woorden, die hij mij zèlf ten antwoord gaf,
toen ik hem vroeg, hóe hij tot ZÓÍETS
had kùnnen óvergaan, "ALS EEN KAT
IN HET NAUW ZIT, DÀN
MAAKT HIJ RARE
SPRONGEN"!'