menu myDiary

34396 A111 ook als BT z'n handen wel wist thuis te


HOUDEN,
WAS HIJ EEN WARE
PLAAG VOOR ZIJN OMGEVING?!!
'n Moeder die hem in september '43 vroeg
of ze haar opgepakte zoon mocht bezoeken,
werd in 't Duitsch toegebeten dat hij geen Nederlands meer verstond
en alleen nog Duitsch sprak! 'n Typiste moest de vraag van de vrouw in
het Duitsch vertálen, waarna BT haar i/h Duitsch sommeerde wèg te gaan!
De moeder begin te huilen & Tollenaar lachte haar uit. Ze zei toen tegen hem:
MOET JÍJ 'N MOEDER ÚITLACHEN DIE TRANEN HUILT VOOR HAAR KIND?'
Woedend liep ze weg. Niet alléén sprak BT nu niet langer in 't Nederlandsch,
hij wilde ook níets wéten v/h Nederlandsche Koningshuis! 'n Politieagent wist te
vertellen dat BT zich tijdens 'n huiszoeking had misdragen: 'VOORTS MOET TOLLENAAR
BIJ EEN GELEGENHEID IN DE GARAGE VAN DE FIRMA MELLE OOK DE BEELTENIS VAN HARE
MAJESTEIT, ONZE GEËERBIEDIGDE KONINGIN, WELKE EEN DUITSER DÁÁR VÀN DE WAND
HAD GESCHEURD EN OP DE VLOER GEWORPEN, HEBBEN OPGERAAPT, DIE BEELTENIS EEN
ROCHEL IN HET GEZICHT HEBBEN GESPUWD EN OVER DE VLOER HEBBEN GESCHOPT!?'
Zèlf had BT al wel 'n verklaring voor zijn gedrag: 'DAT IK MISSCHIEN NIET NEDERLANDSCH DENK,
IS MOGELIJK, MAAR KAN MEN ZULKS VAN IEMAND VERWACHTEN, DIE
EEN GROOT DEEL VAN ZIJN LEVEN ÌN HET
BUITENLAND DOORGEBRACHT
HEEFT!'