menu myDiary

33422Y21127 een Duitse 'mof' zijn in 2018 betekent

Q&@

WORSTELEN MET
DE LOODZWARE ERFENIS
VAN HET NAZISME ÈN JE BEST DOEN
ÒM DE LIBERALE EN DEMOCRATISCHE WÁÁRDEN
HOOG TE HÓUDEN: WIE WÉÉT WÀT HET IN 2050 ZAL BETEKENEN?
Mensen weigeren nog te vaak òm díe veranderingen te zíen, zéker als 't om politieke
& religieuze kèrnwaarden gaat! We blijven ijzerenheinig vòlhouden dat onze waarden &
normen 'n kostbare erfenis zou zijn van onze trotse antieke 'voorvaderen'? Maar dàt kùnnen we
àlléén zèggen omdat onze vereerde voorvaderen allang ònder de groene zóden lìggen ÈN nú hùn mèning
àllàng niet meer kùnnen géven! Neem bv. de joodse houding t.o.v. 'Vrouwen': de ultra-orthodoxe joden van nu
bànnen àlle àfbeeldingen van zg. vrouwen úit de publieke sfeer? Op reclameborden & advertenties die op ultra-
orthodoxe joden zijn GERÌCHT, stáán meestal alleen mannen & jòngens, NÓÓIT vrouwen & meisjes! In 2011
brak er een schandaal uit toen de ultra-orthodoxe Brooklynse krant Di Tzeitung 'n foto afdrukte van
Amerikaanse bewindslieden die de aanval op de compound van Osama Bin-LADEN vòlgden. Alle vrouwen
op de foto waren digitaal weggeretoucheerd, onder wie de minister van BUZA, Hillary CLINTON! De krant
verklaarde dat dit móest vanwege de joodse 'fatsoenswetten'. Bij 'n vergelijkbaar schandaal haalde
de krant HaMevaser Angela MERKEL uit 'n foto van 'n demonstratie tegen de aanslag
op Charlie HEBDO, om te ver-míjden dat haar beeltenis wellustige gedachten
zou veroorzaken bij 'vrome lezers'?! De uitgever van een derde ultra-
orthodoxe krant, Hamodia, verdedigde dìt beleid met
de uitspraak: "We worden hierin gesteund
DOOR 'N TRADITIE VAN
DUIZENDEN JAREN
OUD!"