menu myDiary

32915Tegenstellingen, overeenkomsten & verschillen

QTB26
ZOALS MANNELIJK
& VROUWELIJK, JONG & OUD, ZAAD & EI,
hebben we ook onze gevoelens & gebaren, gedachten & talen
om ÉÉN & ànder te leren verduidelijken & te ondersteunen, aan te vùllen &
af te kraken: de oude liedjes vol verlangen & nieuwsgierigheid... Van de Kassitische taal
is vrij weinig overgebleven & er kan geen directe relatie vastgesteld worden met de andere bekende talen?
Ten tijde van deze van oorsprong vreemde heersers werd de Babylonische cultuur in al haar facetten voortgezet:
cultische gebruiken, Akka-disch als schrijf- & spreektaal, ook in gebruik bij de administratie, onderricht in 't Sumerisch,
kopiëren van traditionele teksten, samen-stellen van corpora & standaardersies ('n werkelijke 'canonisering') die nog
lang in gebruik zullen blijven (scheppingsepos, Gilgamesj)... De positie van Babylon veranderde i/d Midden-
Babylonische opnieuw grondig van karakter! Terwijl de stad i/d Midden-Babylonische peri ode vanuit 't
niets tot 't politiek centrum van 'n wereldrijk gebombardeerd, sprong in de Midden-Babylonische
periode vooral de culturele & religieuze rol van Babylon in het oog! Na de Kassitische
machtsovername was Babylon weliswaar nog steeds de hoofdstad van Babylonië,
maar rond 1400 v.C. stichtte de Kassitische koning Kurigalzu I 'n nieuw politiek
centrum: DUR-KURIGALZU, oftewel 'burcht van Kurigalzu' ('t huidig AQARQUF
i/d omgeving van Bagdad)!