menu myDiary

31088gkbvo595 ik ben anders dan Achav ~~~~~~~~~~~~

Q&@

HIJ VERVALT IN DROEFGEESTIGHEID ALS HIJ MISKEND WORDT, IK WORD KWAAD!
Àl 't gìf in mijn bloed verzamelde zich in mijn hart! 'LÉVE YEHOE, DE VRIEND VAN ASSYRIË?' mompelde ik: dàt wàs 'n níeuwe gedàchte voor míj! Wàs er 'n Assyrischgezinde partij ontstaan met die afgrijselijke YEHU aan HÈT HÓÓFD? Het kwam me niet geheel onmogelijk & onwaarschijnlijk voor! Óók YEHU hàd SALMANASSARS MÀCHT gezíen bij KARKAR: wàs ut niet typisch iets voor hèm òm in Salmanassars kònt te kruipen? Dùs riep ik YEHU op ut matje: ÌK wàs wóedend! 'WAARÒM NOEMT MEN Ú "VRIEND VAN ASSYRIË"? snauwde ik. 'Ìs dìt Assyrië niet dé gedùchtste víjand vàn Israel & zijn bondgenoten?' YEHOE was een man die normaal niet met een vrouw kon praten, en al zeker niet met een hogergeplaatste, zoals ÌK! Zijn ógen tòlden in z'n hoofd, want hij wist niet wáár hij kíjken moest. Zijn tòng werd dik en droog! 'Ik ben geen vriend van Assyrië,' zei hij stug. 'De vijanden van Israel zijn míjn vijanden!' 'WÀT WÌLT Ú DÀN VAN SALMAN-ASSAR?' vroeg ik. 'Ik wil hen àfkopen, zoals Tyrus doet! Maar kunnen we niet ergens ànders over praten?' 'NÉÉ!' snauwde ik. 'WE KUNNEN NERGENS ÀNDERS OVER PRATEN DÀN OVER DE ONDERWERPEN DÍE ÌK AANSNIJD!' Hij keek me aan en grijnsde onbeholpen...'Tyrus KÀN zich vrijkopen omdàt het níet ìn te nemen ìs mèt un làndleger,' zei ik. 'Assyrië kan Tyrus alleen ut leven zuurmaken, en méér níet! Dàt koopt mijn vader àf! Maar Salmanassar zal Israel nòg énig ànder land dàt voor ut grijpen ligt alléén maar om geld met rust laten! Híj ìs òp VERNÍETIGING úit!' YEHU bekeek langdurig z'n rechterhand & keek toen òp: hij loerde sluw naar mijn gewaad & zei: 'Ik zal de favoriete van de koning niet tegenspreken!' "DE FAVORIETE"! Wàt un schòft! Ik WÉÉT dat híj míjn màcht probeerde terug te gaan brengen tot slechts un kwestie van lichámelijke aantrekkelijkheid àlléén! 'IK ZAL DE KONING INLICHTEN OVER UW POLITIEKE IDEEËN, DIE BLIJKBAAR ALGEMEEN BEKEND ZIJN, BEHALVE AAN HET HÒF?!' siste ik. 'EN IK RAAD Ú AAN OM U VERRE TE HOUDEN VÀN DE PO-LITIEK! U KUNT GAAN!' YEHOE verlíet buigend, maar met een spottend gezicht, het vertrek! Het leek alsof dit gesprek mij had bevuild,
ik trok me terug om me te wassen