menu myDiary

30811gkbvo4225 de Te[M]Pel @ Yeroesjalayiem ......

Q&@
IS GEBOUWD OP 'N COLLECTIEVE HERINNERING DIE ÍEDERE GELOVIGE GRAAG UIT ZIJN SELECTIEVE OFWEL COLLECTIEVE GEHEUGEN zóu WÌLLEN wìssen, maar SJLOMOMO heeft dàt ònmógelijk gemaakt? Ik heb zelfs gehoord dat er in Zijn Mega TeMPel 'n griezelàfdeling is die TOFET genoemd wordt, een woord dat mij doet huiveren omdat 't klinkt naar kinderoffers! Maar 't kan zó gezien dus ook zijn dat Tofet ergens anders in Yehoedah is, 'n offerplaats waar kinderen geofferd worden aan de ene of andere rare god-heid als Moloch e.d. Niets is zéker, maar in Yehoedah is bijna alles wel mogelijk? In Israel niet! In mijn land bestaat geen Tofet omdat ik, Yarav'am, geen kinderoffers toesta! De volgende vraag: waar kennen we Bethel van? We kennen deze plaats uit veel mooie verhalen die onze vaders & moeders aan ons jaar in jaar uit hebben doorverteld & waar we met rooie oortjes naar hebben geluisterd elke dag weer...
Maar laat ik u eerst op de hoogte stellen van mijn eigen persoonlijke trots? Bethel ligt weliswaar tegen de grens aan van Efraïm, míjn ei-land, maar 't ligt op Benyaminitisch grondgebied! U weet dat Yehoedah 't stàmgebied van Benyamin onder contrôle heeft, maar Betel is van MÍJ! De BENYAMINIETEN van BETHEL juichen me toe zodra ik hun stad binnenrijd en ik juich met hen mee, want de vijandschap tussen Benyamin & Yehoedah is het vuur dat ik aan Rehav'ams schenen leg! Ik heb juist daar op het grondgebied van Benyamin, mijn belangrijkste heiligdom gebouwd, dat met z'n schitterend gouden stierkalf de TeMPeL in Yeroesjalayiem doet verbleken! Niet alleen alle stammen uit 't Noorden, maar ook de BENYAMINIETEN zullen Bethel BÓVEN Yeroesjalayiem verkiezen wanneer zíj Ònze G d willen eren.
De tempel in Dan heb ik slechts gebouwd om de mensen uit het verre noorden een veel te lange reis te besparen, de tempel in Bethel om Rehav'am onder de neus te kunnen wrijven dat Ònze G d niet alleen maar in Yeroesjalayiem woont? ÈN om de Mooie Verhalen die 'r zich hebben afgespeeld! Die gouden stierkalfjes heb ik in Bethel laten maken. Toen ze klaar waren ben ik ernaartoegegaan om het VÒLK die beelden te laten zien ÈN hen toe te spreken! Ik zei: 'U BENT NU VAAK GENOEG NAAR YEROESJALAYIEM GEGAAN OM GOD TE AAN-BIDDEN: dàt hoeft niet meer! Israël, zie dit fraaie stierkalf: 't verbeeldt de G d YaHWeH die Ú uit AeGYPTe bevrijd heeft! Denk er dus nu goed om: dit Bééld ìs G d níet, maar dit beeld laat wèl zien hoeveel wij van 'm houden!' 't Gejuich was oorverdovend: er werd muziek gemaakt ÈN er werd uitbundig gedanst... De mensen voelden zich niet zozeer bevrijd uit AeGYPTe alswel verlost van Yeroesjalayiem & dat was de oorzaak van hùn uitzinnige vreugde.