38628248 ´t Huysvan Yochannah&Choesas@Kfar Nachoem

WAS GROOT EN LUXUEUS, GEBOUWD IN ROMEINSE STIJL. NET ALS MIRYAMS VILLA WAS HET GEBOUWD ROND EEN OPEN BINNENPLAATS MET EEN FONTEIN IN HET MIDDEN...

De muren & pilaren v/d zuilengalerij waren van gepolijst marmer, de voet v/d woestijn was omringd door een mozaïek van ´n wijnrank, waaraan blauwe druiven van lazuursteen hingen. De gemeenschappelijke ruimten keken uit over het Harpmeer oftewel van de Zee van Tiberias@Galilea. Met het geluid van de golven op de achtergrond straalde de villa ´n sfeer van kalmte, perfectie & genòt uit! Hoe was ´t mogelijk dat zich binnen déze múren zó´n tragedie kòn àfspelen? Nadat ze Channahs dringende verzoek had ontvangen, was Miryam onmiddellijk op weg gegaan. Vroeg i/d avond kwam ze aan in Kfar Nachoem...

´t Was vreemd stil rond het huis, waar de erfgenaam van de heer des huizes op sterven lag. Miryam had al vaker ´n sterfgeval meegemaakt. Gewoonlijk krioelde de directe omgeving v/h sterfhuis van rouwende mensen. Hun geweeklaag was dikwijls oorverdovend. Maar bij het huis van Choesas & Channah was ´r niemand te zien. Dàt bewéés ééns te méér dat ze door de andere inwoners van Galilea niet werden geaccepteerd. Ze hadden geen echte vrienden, alleen politieke kennissen, bondgenoten & vijanden aan ´t Hòf? ´n Éénzaam bestaan, dacht Miryam. Geen wonder dat Yochannah háár had gesmeekt te komen...

De artsen van Herodes waren vertrokken: ´t grote zwarte Paard van Marcus stond bij ´t hek. Carta stond ernaast, de leidsels in zijn hand, te wachten totdat de centurio zijn condoleantiebezoek afgelegd had........

Toen MIryam de jonge bediende van Marcus zag, voelde ze haar woede jegens haar gewezen minnaar weer oplaaien.

Ze ontkwam er niet aan Marc tegen ´t lijf te lopen, maar ze zou gewoon doen alsof hij lucht was.
Ze liet Carta links liggen, die verlegen glimlachte & boog, toen ze hem passeerde.

Miryam deed net alsof ze hem niet zag.

Ze klopte aan & even later werd de deur opengedaan door ´n magere, ernstig ogende portier, die haar naar de Binnenplaats leidde.

Er was niemand te zien, behalve ´n handvol bedienden die dicht bij elkaar stonden te praten.

Die halve eeuw geleden dat Mor daar was lijkt wel op gisteren?

De tweede helft v/d jaren ´60 v/d vorige eeuw:
twee millennia ~ als in ´n
droom ´vannacht´
..........

OK!
20 mei 2020 - bewerkt op 22 mei 2020 - 78x gelezen
Profielfoto van Asih
Asih, man, 75 jaar
 
Log in om een reactie te plaatsen.     vorige volgende