menu myDiary

34629 Ya'akov bracht haar de geitenbokjes & .....

Q&@

ZIJN MOEDER
MAAKTE EEN HEERLIJK GERECHT
KLAAR, ZOALS ZIJN VADER HET GRAAG HAD!
RIVKA haalde de mooiste kleren die ze in huis had van haar oudste zoon Esaw
en deed ze YA'AKOV, haar jongste, aan! De vellen van de GEITENBOKJES deed ze over zij armen
en om z'n gladde hals! Toen gaf ze haar jongste zoon het heerlijke gerecht dat ze klaargemaakt had, met wat brood.
YA'AKOV ging naar zijn vader en zei: "VADER!" 'Ja, wie ben je, mijn zoon?' zei Yitschak. "IK BEN HET, ESAW," zei Ya'akov,
"UW OUDSTE ZOON! IK HEB GEDAAN WAT U ME GEVRAAGD HAD. KOM OVEREIND ZITTEN, DAN KUNT U VAN HET WILDBRAAD ETEN
EN MIJ UW ZEGEN GEVEN!" 'Hoe hèb je zó vlùg iets kunnen vinden, mijn zoon?' vroeg Yitschak. "DANKZIJ DE HEER, UW GOD, BEN IK ERIN GESLAAGD!" antwoordde Ya'akov. "KOM TOCH WAT DICHTERBIJ," zei Yitschak, "LAAT MIJ JE AANRAKEN, DAN WEET IK ÒF JÍJ OOK INDERDAAD MIJN ZOON ESAW BENT?!" Ya'akov kwam wat dichterbij. Yitschak raakte hem aan en dacht: "HET IS DE STEM VAN YA'AKOV, MAAR HET ZIJN DE ARMEN VAN ESAW?!" Híj herkende hem niet, omdat Ya'akovs armen net zo behaard waren als die van Esaw. Daarom wilde hij hem zijn zegen geven. Toch vroeg hij hem nogmaals: "BEN JE ECHT MIJN ZOON ESAW?" 'Ja,' zei Ya'akov. En Yitschak zei: "ZET HET WILDBRAAD VOOR ME NEER, MIJN ZOON, DAN ZAL IK ERVAN ETEN EN JE MIJN ZEGEN GEVEN!"
Ya'akov zette 't voor hem neer & z'n Váder àt ervan! Ook bracht hij hem wijn & Yitschak dronk ervan.
Zíjn Váder zei tegen hem: 'KOM WAT DICHTERBIJ MIJN ZOON EN KUS
ME!' Ya'akov kwam dicht bij hem staan
& kuste hem. Toen Yitschak ook
nog de geur van zijn
kleren rook, gaf hij
hem zijn zegen
& zei: