menu myDiary

34626Gen25/39 DeDood VanAvr(ah)am/Abraham/Ibrahim

Q&@
AVRAHAM WERD "{1}75" JAAR?
OP HOGE LEEFTIJD STIERF HIJ, NA EEN LANG EN RIJK LÉVEN!
Nadat hij de LAATSTE adem had uitgeblazen, werd hij herenigd met zijn voorouders.
Zijn zonen Isjmaël & Yitschak begroeven hem in de grot van Machpela, op de akker die tegenover Mamre ligt
& eigendom geweest was van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar: het was de akker die Avraham gekocht had
van de HETHIETEN; daar werd hij naast zijn vrouw Sara begraven. Na de dood van Avraham zegende G d zijn zoon
Yitschak, die bij de put Lachai-ROÏ bleef wonen vlg. Gen. 25:7-11! De zonen van Yitschak & RIVKA? Omdat zijn vrouw
onvruchtbaar was, bad Yitschak voor haar tot de Héér. G d verhoorde zijn gebed en Rivka werd zwanger! In haar schoot
verdrongen haar kinderen elk ander en Rivka dacht: 'Als het zó moet gaan, waarom moet juist míj dit weer overkomen?'
Zíj raadpleegde de Héér G d en hij zei tegen haar: "TWEE VOLKEN ZIJN ER IN JOUW SCHOOT, VANAF DE GEBOORTE ZULLEN
HUN WEGEN UITEENGAAN! 't Éne volk zàl ztèrker zijn dan 't andere, het grootste zal aan het kleinste onderworpen zijn!"
Tóen zij bevallen moest, bleek 't inderdaad 'n tweeling te zijn! De eerste die daar te voorschijn kwam, was rossig!
Hij was over 't hele lichaam sterk behaard, alsof hij 'n haren mantel aanhad? Hèm noemde
men daarom de 'Dichtbehaarde', ESAW! Daarna kwam zijn broer
tevoorschijn: omdat híj de Hiel van Esaw vasthield,
noemde men hem YA'AKOV: hij 'die een ander
beetneemt'?! Yitschak was 60 jaar
toen zij geboren werden
vlg. Gen. 25:21-26...