menu myDiary

34624 Wanthij leiddemij rechtstreeks naar de broer


VAN MIJN MEESTER
EN DAAR VOND IK EEN VROUW VOOR ZIJN ZOON!
ALS JULLIE TEGENOVER MIJN MEESTER DE FAMILIE-
VERPLICHTINGEN WILLEN NAKOMEN, ZEG HET ME DAN!
ZO NIET, ZEG HET ME DAN OOK, DAN WEET IK WAT ME TE DOEN STAAT!"
Lavan & Betuël antwoordden: "DE HEER HEEFT HET ZÓ BESLIST EN WIJ KUNNEN DAAR
NIET TEGENIN GAAN! HIER IS RIVKA, NEEM HAAR MEE EN LAAT HAAR DE VROUW WORDEN
VAN DE ZOON VAN UW MEESTER, ZOALS G D GEZEGD HEEFT!"

Toen de knecht van Avraham dit alles hoorde, knielde hij neer
en bedankte de Héér! Vervolgens haalde hij zilveren & gouden sieraden te voorschijn èn prachtige kleren &
gaf die allemaal aan RIVKA! Óók haar broer Lavan & haar moeder MILKA gaf hij kostbare geschenken! Nadat hij
en zijn metgezellen gegeten en gedronken hadden, gingen zij slapen. Toen ze de volgende ochtend opstonden,
zei hij tegen de broer & de moeder van het meisje: "IK WIL NU TERUGGAAN NAAR MIJN MEESTER!" 'We hebben liever
dat het meisje hier nog een dag of tien blijft,' zeiden ze, 'dàn mag ze vertrekken!' Maar hij zei: "DANKZIJ DE HEER HEB IK HET DOEL VAN MIJN REIS BEREIKT; HOUD MIJ DUS NIET ÒP, IK WIL NU TERUGGAAN NAAR MIJN MEESTER!" 'Laten we haar roepen,' zeiden ze,
'dan kan zijzelf beslissen!' Tóen ze RIVKA geroepen hadden, vroegen ze haar:
'WIL JIJ NÚ MET DEZE MAN MEEGAAN?'
"JA!" zei
ze.