menu myDiary

34623 "Ik ben de Knecht van Avraham: de Héér heeft

Q&@

MIJN MEESTER
VEEL VOORSPOED GEGEVEN!
HIJ IS ERG RIJK GEWORDEN EN BEZIT SCHAPEN,
GEITEN EN KOEIEN, ZILVER EN GOUD, SLAVEN EN SLAVINNEN, KAMELEN & EZELS!
En de vrouw van mijn meester, Sara, heeft hem een zoon geschonken, hoewel zij al oud was?
Alles wat hij bezit, heeft hij aan deze zoon gegeven. Toen moest ik hem zweren geen vrouw voor zijn zoon
te zoeken bij de meisjes van Kana'an, waar hij nú woont. Hij heeft mij hierheen gestuurd om bij zijn verwanten
en zijn familie een vrouw te zoeken voor zijn zoon! Ik heb hem voorgehouden dat die vrouw misschien niet met mij
mee zou willen gaan, maar hij zei: 'IK HEB ALTIJD VERTROUWD OP DE HEER G D: HIJ ZAL ZIJN ENGEL STUREN EN DIE
ZAL JOU HELPEN! JE ZULT ER ZEKER IN SLAGEN OM EEN VROUW TE VINDEN VOOR MIJN ZOON BIJ MIJN FAMILIE & VERWANTEN.
MOCHT DE FAMILIE HAAR GEEN TOESTEMMING GEVEN OM MET JOU MEE TE GAAN, DÀN BEN JE NIET LANGER AAN JE EED GEBONDEN.
Vandaag kwam ik bij de bron en zei: 'HEER, G D VAN MIJN MEESTER AVRAHAM, LAAT DEZE ONDERNEMING TOCH SLAGEN. IK STA NU BIJ DE WATERBRON. WANNEER EEN JONGE VROUW UIT DE STAD KOMT OM TE PUTTEN, DAN ZAL IK HAAR VRAGEN: Geef me toch wat water uit jouw kruik. En als ze antwoordt: Ga uw gang, ik zal ook voor uw kamelen water putten, laat dàt dan dé vróuw zíjn, die u hebt bestemd voor de zoon van mijn meester! Nauwelijks had ik dit in stilte uitgesproken of RIVKA kwàm de stad uit, mèt haar kruik op de schouder. Ze ging de paar treden af naar de bron en putte water. Geef me toch wat te drinken, vroeg ik. Toen liet zij direct de kruik van haar schouder glijden en zei: GA UW GANG, IK ZAL OOK UW KAMELEN WATER GEVEN. IK DRONK EN ZIJ GAF OOK DE KAMELEN WATER TE DRINKEN. Ik vroeg haar naar haar vader & zij zei: Míjn vader is BETUËL, de zoon van NACHOR & MILKA. Ik heb toen 'n ring in haar neus gedaan & haar armbanden omgedaan. Ik ben neergeknield voor de Héér,
de Gòd van mijn Mééster AVRAHAM,
& heb hem bedankt.