menu myDiary

34622Gen36HetWasRivka,DeDochterVanBetuël, de zoon

Q&@
VAN AVAHAMS BROER NACHOR EN ZIJN VROUW MILKA.
RIVKA WAS ERG KNAP, EEN JONGE VROUW MET WIE NOG GEEN ENKELE MÀN GEMEENSCHAP HAD GEHAD. ZE LIEP DE PAAR TREDEN ÀF NAAR DE BRON, VULDE HAAR KRUIK EN KWAM TERUG. DE KNECHT LIEP SNEL NAAR HAAR TOE EN VROEG: 'GEEF ME TOCH WAT WATER UIT JOUW KRUIK!' "Natuurlijk Héér," zei ze en liet direct de kruik op haar hand glijden om hem te laten drinken. Toen hij genoeg had, zei ze: "IK ZAL NOG MEER WATER PUTTEN TOT OOK UW KAMELEN VOLDOENDE HEBBEN GEHAD!" Snel goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haastte zich opnieuw naar de bron. Zij bleef water putten tot al zijn kamelen voldoende hadden. De man keek stilzwijgend toe. Hij wilde zeker weten of de Héér hèm in zijn opdracht deed slagen.

Toen de kamelen genoeg gedronken hadden,
haalde de man een kostbare neusring van wel 6 gram goud tevoorschijn & 2 armbanden van ieder 60 gram goud. 'Vertel me eens,' zo vroeg hij haar, 'van wie ben jij een dochter? Zouden ik en mijn mannen bij jouw vader kunnen overnachten? "IK BEN DE DOCHTER VAN BETUËL, DE ZOON VAN NACHOR & MILKA," antwoordde ze. "Wíj hebben genoeg stro & voer voor de dieren & er is voldoende ruimte om te overnachten!" Tóen knielde de man neer en zei: "Dank aan JOU, Héér. God van m'n Mééster Araham, die jouw belofte aan hem trouw bent nagekomen. JIJ hebt mij rechtstreeks
naar de verwanten van mijn Mééster gevoerd!"