menu myDiary

34621Gen35YitschaksRomantischeHuwelijkMetRivka

Avraham had nu dus onderhand een Hóge Leeftijd bereikt en G d de Héér had hèm in alles voorspoed gegeven?! Avraham zei tegen zijn z'n Oudste Knecht, die al z'n Bezìt beheerde: "LEG JE HAND ONDER MIJN HEUP EN ZWEER ME BIJ DE HEER, DE G D VAN DE HEMEL EN DE AARDE, DAT JÍJ HÍER IN KANA'AN, WAAR IK NÚ WÓÓN, GEEN VROUW ZULT ZOEKEN VOOR M'N ZOON YITSCHAK, MAAR NAAR MIJN GEBOORTELAND ZULT GAAN! DÁÁR, BIJ MIJN FAMILIE MOET JIJ EEN VROUW VOOR HEM GAAN OPZOEKEN!" 'Wat moet ik doen als die vrouw niet met míj méé wil komen?' vroeg de knecht. 'Moet ik jouw zoon dan naar Hèt Lànd BRÈNGEN, waar jijzelf indertijd weggegaan bent?' "NEE!" antwoordde Avraham. "DAT MOET JE BESLIST NÍET DOEN! WANT G D DE HEER VAN DE HEMEL HEEFT MIJ WEGGEHAALD UIT MIJN GEBOORTELAND, BIJ MIJN FAMILIE VANDAAN! HIJ HEEFT MIJ PLECHTIG BELOOFD DAT HIJ DIT LAND ZOU GEVEN AAN MIJN NAKOMELINGEN! HIJ ZAL ZÍJN ÈNGEL VOOR JOU ÚIT STÚREN, JIJ ZÙLT DÁÁR ZÉKER EEN VROUW VOOR MIJN ZOON VINDEN! MOCHT DIE VROUW WEIGEREN OM MET JOU MÉÉ TE GAAN OM HIER TE KÓMEN, DÀN BÈN JÍJ NIET LANGER MEER AAN DEZE EED GEBONDEN! MAAR BRENG MIJN ZOON IN GEEN GEVÀL DÁÁRHÉÉN!" De knecht legde zijn hand onder de heup van Avraham & beloofde plechtig om te zullen doen wat zijn Mééster hèm vróeg. Toen vertrok hij met 10 kamelen èn mèt allerlei kostbare geschenken van zijn Mééster naar ÁRÀM-NAHARAÏM, naar de stad waar Avrahams broer Nachor gYewoond had! Bij zijn aankomst liet hij de kamelen bij 'n waterput buiten de stad neerknielen. 't Wàs TÉGEN de avond, de tijd waarop de vrouwen uit de stad komen om water te putten. Toen bad de knecht: "HÉÉR, GOD VAN MIJN MEESTER AVRAHAM, GÉÉF DAT HET ME VANDAAG GELÙKT! KÒM TOCH NÁ WÀT Ú AL AAN MIJN MEESTER HEBT BELOOFD! IK STA NÚ BIJ DE BRON, WAAR DE VROUWEN VAN DE STAD DADELIJK ZULLEN KÓMEN OM WATER TE PUTTEN. IK ZAL DAAR TEGEN ÉÉN V/D MEISJES ZEGGEN: 'Laat me toch wat drinken uit jouw kruik!' Als zíj zègt: 'Ga uw gang, ik zal ook tegelijk uw kamelen te drinken geven, laat dàt dan hèt Meisje zijn dat ú voorbestemd hebt voor uw knecht Yitschak? Dàn wéét ik dat ú úw Belòfte aan mijn Mééster gehouden hebt!' NAUWELIJKS WAS HIJ UITGESPROKEN OF UIT DIE STAD KWAM 'N MEISKE MET 'N WATERKRUIK OP HAAR SCHOUDER... Natuurlijk doet ook dìt Mòr Asih weer denken aan A'dam in 't begin v/d jaren '60 v/d vorige eeuw! De Meerpoet, de Gaya, Amstelhof, Níeuwe Keizersgracht, Bloemgracht, Leliegracht, Podelta, Velo Korintos, Pireüs, Karmel, de provokelder van Peter Schat & al wat daarop volgde tussen Istanbul & Toyosato, Sinaï & Birobeidjan, rassen, volken, religies & talloze politieke partijen toen & nu overal...