menu myDiary

34619Gen33ToenHetLichtBegonTeWorden, DrongenDie

TWEE MANNEN OPNIEUW AAN: "GA VLUG WÈG! NEEM JE VROUW EN JE BEIDE DOCHTERS MEE. ANDERS ZUL JE NOG GEDOOD WORDEN, WANNEER DE INWONERS VAN DEZE STAD GESTRAFT WORDEN VOOR HUN MISDADEN?!" Tóen Lòt bleef aarzelen, sleurden de mannen hem mee samen met zijn vrouw en zijn beide dochters. Ze brachten hen buiten de stad, want de Héér wilde Lòt sparen! Dáár zei één van hen: "LÓÓP, ALS JE LEVEN JE LIEF IS! KIJK NIET ACHTEROM EN STA NERGENS IN DE VALLEI STIL. VLUCHT DE BERGEN IN, WANT ANDERS WORDEN JULLIE GEDOOD!" Maar Lòt zei: "NEE, HEER, DAT KUN JE TOCH NIET DÓEN? JIJ BENT ALTIJD STEEDS ERG GOED VOOR MIJ GEWEEST, JIJ BENT MIJ ALTIJD TROUW GEWEEST, JIJ HEBT M'N LEVEN GERED. MAAR ALS IK HELEMAAL NAAR DE BERGEN ZOU MOETEN VLUCHTEN, ZOU IK DIE RAMP NIET KUNNEN ONTKOMEN! ALS JIJ HET GOEDVINDT, DAN VLUCHT IK NAAR DAT STADJE, DAARGINDS, EN PROBEER IK ZÓ MIJN LEVEN TE REDDEN! DIE KLEINE STAD KUN JE TOCH WEL SPAREN?" Híj ant-woordde: 'Goed! OOK HIERIN ZAL IK JE TER WILLE ZIJN. DÍE STAD ZAL IK NIET VERWOESTEN: VLUCHT DÁÁRHÉÉN, MAAR SNEL! Want ik kan niets dóen, vóórdat je er bènt!' Díe stad heet daarom Soar: Kleine Stàd! De zòn was nog maar net òp, toen Lòt in Soar aankwam.
Tóen liet de Héér G d vanuit de hemel brandende ZWAVEL neerkomen op SDOM & GOMORRA! Hij verwoestte beide steden en de gehele vallei. Alle inwoners kwamen òm & de gewassen op de akkers werden vernietigd! Ook de vrouw van Lòt kwam om, zij keek achterom en veranderde in 'n zoutpilaar volgens Gen. 19:1-26. De Héér G d trok zich ondertussen 't lot van Sara aan, zoals hij al eerder beloofd had. Sara werd zwanger & schonk aan Avraham op z'n oude dag toch nòg 'n zóón. 't Wàs precies de tijd die G d hem genoemd had! Avraham noemde zijn zoon Yitschak: hij besneed hem toen hij 8 dagen oud was, zoals G d hem opgedragen had; bij de geboorte van Yitschak is Avraham 100 jaar oud?! "G D MAAKT DAT IK WEER LACHEN KAN," zei Sara, "EN IEDEREEN DIE HET HOORT WORDT BLIJ & LACHT MEE, WANT WIE HÀD AVRAHAM OOIT DURVEN VOORSPELLEN DAT IK OOIT KINDEREN DE BORST ZOU GEVEN? EN TOCH HEB IK HEM, OP ZIJN LEEFTIJD, NOG EEN ZOON GESCHONKEN!" 't Kìnd groeide flink en toen het
van de borst werd genomen, gaf Avraham een groot feest volgens Gen. 21:1-8.
Zó zie je maar weer wat de mènsch wènscht: woorden,
betekenissen, vergissen, vergoelijken, verfoeilijken,
goed/kwaad, groot/klein, dik/dun, mooi/lelijk,
uitproberen/veranderen, vertellen/verhalen,
aaien/bijten, ezels/schapen,
geiten etceterara?!