menu myDiary

34616 Gen16/17/18/19 Verder zei G d tegen Avraham:

'EN DÌT ÌS WAT JÍJ MOET DOEN:
JIJ MOET JE HOUDEN AAN HET VERBOND MET MIJ!
NIET ALLEEN JIJ, MAAR OOK AL JE NAKOMELINGEN IN DE KOMENDE GENERATIES.
JULLIE MOETEN DE VERPLICHTING OP JE NEMEN ALLE MANNEN TE BESNIJDEN! JULLIE VOORHUID
MOET JE WEGNEMEN ALS TEKEN V/H VERBOND TUSSEN MIJ EN JULLIE! Iedere jongen die acht dagen oud is
moet beneden worden, in elke komende generatie. Dat geldt zowel voor de slaven die in jullie huis geboren zijn
als voor slaven die niet bij jullie horen, maar die jullie van vreemdelingen gekocht hebben. Íeder van hèn móet besneden
worden: zo zal ook aan jullie lichaam zichtbaar zijn dat mijn verbond voor altijd geldt! Wie zich niet laat besnijden, zal úit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij mijn verbond heeft verbroken!' Ook zei G d tegen Avraham: 'Noem voortaan je vrouw niet langer Saraï, maar SARA! Ìk zal haar vruchtbaar maken: ook zij zal jou 'n zoon schenken. Ik zal haar veel nakomelingen geven.
Zij zal de moeder van vele volken worden en onder haar nakomelingen zullen koningen zijn!' Avraham boog zich diep voorover,
maar moest toch lachen & dacht hij zichzelf: 'Hoe kan in godsnaam iemand van al 100 jaar nog steeds 'n kind krijgen? En zou
Sara op haar 90ste nog 'n zoon ter wereld brengen?' Híj zei tegen G d: 'Laat jouw belofte toch voor Isjmaël gelden!' Maar G d
zei: "NEE, JE VROUW SARA ZAL EEN ZOON TER WERELD BRENGEN EN JIJ MOET HEM YITSCHAK: 'HIJ LACHT', NOEMEN!
IK ZAL 'N VERBOND MET HEM AANGAAN, 'N VERBOND DAT BLIJVEND IS & OOK VOOR ZIJN NAKOMELINGEN ZAL GELDEN!
WAT ISJMAËL BETREFT, IK ZAL DOEN WAT JIJ MIJ VROEG! IK ZAL HEM VOORGOED VOORSPOED GEVEN EN ZEER VEEL NA-
KOMELINGEN! IK ZAL HEM STAMVADER MAKEN VAN EEN GROOT VOLK EN TWAALF VORSTEN ZULLEN VAN HEM AFSTAMMEN! MAAR MIJN VERBOND GELDT ALLEEN VOOR YITSCHAK, DE ZOON DIE SARA JOU VOLGEND JAAR TEGEN DEZE TIJD ZAL SCHENKEN!' TOEN G D UITGESPROKEN WAS, VERLIET HIJ AVRAHAM. Nog diezelfde dag besneed Avraham z'n zoon Isjmaël, alle in zijn huis geboren slaven & ook de slaven die gekocht waren: hij besneed alle mannen in zijn huis, zoals G d hem opgedragen had. Hijzelf was 99 jaar toen hij zo besneden werd & Isjmaël, zijn zoon, was 13! Vader & zoon
werden op dezelfde dag besneden, samen met alle anderen die tot zijn huis-houden behoorden vlg. Gen. 17:1-27.