menu myDiary

34611GEN24G dSluit'nVerbondMetNoach/ZegentZijnVolk

Q&@
G D ZEGENDE
NOACH EN ZIJN ZONEN EN ZEI:
"BRENG VEEL NAKOMELINGEN VOORT
OM DE AARDE TE BEVOLKEN. ALLE DIEREN
ZULLEN OPSCHRIKKEN ALS ZE JULLIE ZIEN,
DE DIEREN OP HET LAND, DE VOGELS IN DE LUCHT,
DE VISSEN IN DE ZEE. IK HEB ZE IN JULLIE MACHT GEGEVEN.
BEHALVE HET GROEN VAN DE PLANTEN MOGEN JULLIE NU OOK
HET VLEESCH VAN DE DIEREN ETEN. ALLE DIEREN GEEF IK JE ALS VOEDSEL,
ALLEEN MAG JE GEEN VLEES ETEN WAAR NOG BLOED IN ZIT, WANT HET BLOED BEVAT
LEVENSKRACHT! Wie 'n ander om 't leven brengt, stel ik aansprakelijk. Hij wordt gestraft
met de dood. Ook als 'n dier een mènsch doodt, moet 't gedood worden... Wie een mènsch
doodt, zal zelf door een mens gedood worden? Want de mènsch is gemaakt als 't Evenbeeld
van G d. Breng veel leven voort: laten jullie nakomelingen de hele aarde bevolken!" OOK ZEI G D
TEGEN NOACH EN ZIJN ZONEN: 'Ik sluit nu met jullie mijn verbond, 'n verbond dat geldt voor al jullie
nakomelingen en voor alle dieren die mèt jullie van boord zijn gegaan, alle dieren van DE AARDE. IK BELOOF JULLIE
DAT IK HET LEVEN OP AARDE NIET NÒG EENS VERNIETIGEN ZAL DOOR 'N GROTE WATERVLOED? NOOIT MEER
ZAL ZO'N VLOED DE HELE AARDE VERWOESTEN!' En G d vervolgde: 'Het Verbònd dat ik sluit met jullie en
alle andere levende wezens blijft voor altijd van kracht. Als teken van dit Verbònd tussen mij & de aarde,
plaats ik mijn boog in de wolken. Steeds als ik boven de aarde de wolken samendrijf & de regenboog
in de wolken zichtbaar wordt, zal ik denken aan 't Verbònd met jullie & met alle andere levende
wezens. Nooit zal er meer een watervloed komen die alles wat er nu leeft, voorgoed wèg zal
vagen. Als ik de boog in de wolken zie, zal ik denken aan 't Verbònd dat zó voor altijd zal
blijven bestaan tussen mij & alle levende wezens op de aarde!' G d zei tegen Noach:
"DEZE BOOG IS HET TEKEN VAN HET VERBOND DAT IK GESLOTEN HEB
MET ALLES WAT ER OP DEZE
AARDE LEEFT!' {volgens
GEN9:1-17?}