menu myDiary

34610GEN23NoachBrengt'nOffer:ToenZei G dTegenNoach

Q&@
"GA
VAN BOORD
SAMEN MET JE
VROUW, JOUW ZONEN EN SCHOONDOCHTERS!
BRENG ALLE DIEREN DIE BIJ JOU IN DE ARK ZIJN NAAR BUITEN:
DE VOGELS, DE TAMME èn de kleine dieren. Zíj zullen veel jongen voortbrengen
en de aarde zal weer krioelen van dieren!" Daarop ging Noach naar buiten met met zijn zonen,
zijn vrouw & z'n schoondochters; ook alle dieren gingen van boord, de wilde & de kleine dieren, èn àlle vógels!
Toen bouwde Noach 'n Altaar voor G d de Héér, deed 'n keus uit de reine dieren & bracht op 't altaar 'n ÒFFER.
De geur van het offer beviel de Héér G d wel & hij dacht bij zichzelf: "IK ZAL DE AARDE NOOIT MEER
VERVLOEKEN OMDAT DE MÈNSCH ZÓ SLÈCHT IS! Want het kwaad zit 'm nu eenmaal in het bloed?
NOOIT MEER ZAL ÌK HET LEVEN OP AARDE VERNIETIGEN! ZOLANG DE AARDE BESTAAT,

ZÀL ER WÉÉR GEZAAID EN GEOOGST WORDEN,
ZÀL ER HITTE EN KOU ZIJN,
ZOMER EN WINTER,
DAG ÈN
NACHT