menu myDiary

34608GEN21DeGroteVloed: VuurWaterLucht ZonMaanSter

TOEN
ZEI ‘G D’ DE HEER
“HIJ/ZIJ/HET” TEGEN NOACH:
‘GA NU MET JOUW HELE GEZIN AAN BOORD VAN DE ARK.
JIJ BENT VOOR MIJ VAN ALLE MENSCHEN DE ENIGE DIE NOG RECHTVAARDIG IS!
NEEM VAN ALLE REINE DIEREN ZEVEN PAAR MEE, TELKENS WEER ‘N MANNETJE ‘N WIJFJE,
MAAR VAN ALLE DIEREN DIE ONREIN ZIJN ÉÉN PAAR! OOK V/D VOGELS 7 PAAR, STEEDS ‘N MANNETJE & ‘N WIJFJE!
ZO KAN ELK DIER ZICH VERDER VOORPLANTEN EN ZICH VERSPREIDEN OVER DE AARDE! WANT OVER 7 DAGEN ZAL
IK ‘T 40 DAGEN EN NACHTEN LANG LATEN REGENEN OP AARDE! IK ZAL ALLE LEVENDE WEZENS
DIE IK TOT NU TOE GEMAAKT HEB, WEGVAGEN VAN DE AARDE!’
Noach deed zo gezien dus alles wat ‘de heer g d hij/zij/het’ aan hem opgedragen had?
Toen de watervloed over de aarde kwam was Noach 60 jaar: om aan die dreigende waterzondvloed
te kunnen ontkomen, gingen Noach met zijn vrouw, zonen en schoondochters aan boord van de Ark.
Van alle dieren, reine en onreine, ook van de vogels en de kleine dieren, kwamen steeds mannetjes & wijfjes bij hem
aan boord. Zo had G d ‘HIJ/ZIJ/HET’ de Heer ‘t aan Noach opgedragen.
Zeven dagen later kwam de watervloed over de hele aarde! In ‘t jaar waarin Noach 60 werd, op de 17de dag van de tweede maand, zocht het water onder de aarde zich met geweld een uitweg, alle bronnen stroomden over & de sluizen van de hemel openden zich! Toen regende het 40 dagen & 40 nachten lang op de hele wereldwijde aarde.
Diezelfde dag ging Noach met zijn zonen Set, Cham & Yafet, z’n vrouw & 3 schoondochters aan boord. Met hen mee gingen allerlei dieren, wilde & tamme, grote en kleine, en ook de vogels, alles wat vliegen kon!
Steeds kwam er één paar van alle levende wezens aan boord van Noachs Ark, ‘n mannetje & ‘n wijfje,
‘zoals g d de heer hijzijhet’ aan hen opgedragen had.
Toen sloot de heer van dit alles de deur achter Noach!
Eenvoudiger kon je ‘t haast niet zeggen: de Aanwezige ziet wat er gebeurt
tussen hemellichamen, elementen & Atomen, planten, dieren & mensensoorten,
geeft namen ÈN woorden aan dit alles wat men tegenkomt
onderweg via goed & kwaad, eten & drinken,
doen & laten... Zo kwam
van ‘t Éne al
Het Andere
...