menu myDiary

34605GEN18DeMànHad Geméénschap met Chava z'n vrouw

ZIJN VROUW WERD ZWANGER
EN KREEG 'N ZOON, KAÏN! 'Met de hulp van G d De Héér,'
zei EWA, 'heb ik 'n zoon ter wereld gebracht'! Daarna kreeg ze nòg 'n zoon, Abel/Hevel, de broer van Kaïn.
Abel werd herder en Kaïn boer. Na verloop van tijd droeg Kaïn uit de hele opbrengst van z'n land 'n offer op aan G d de Heer.
Ook Abel bracht 'n offer: hij slachtte de eerstgeboren schapen & offerde er de beste stukken van aan G d. Aan 't offer van Abel besteedde G d z'n volle aandacht, maar aan dat van Kaïn niet? Toen werd Kaïn woedend, en heel z'n gezicht vertròk van boze jaloezie! 'Waarom ben jij zó kwaad?', vroeg hun Héér. 'Waarom is jouw gezicht zo betrokken? Waar en wanneer je goed handelt,
kun je mij gerust RÈCHT in de ógen kijken! Maar als je dat niet doet, dàn ligt de zonde als 'n roofdier voor de deur!
't Kwade zal je voortdurend blijven bedreigen, maar toch moet jij 't de BÁÁS zien te worden!' Maar Kaïn zei tegen Abel, z'n broer:
"LATEN WE NAAR HET LAND GAAN!" Tóen ze op 't Lànd waren, wierp Kaïn zich op zijn broer Abel & sloeg hèm dood uit pure naijver.......
'Waar is Abel, jouw jongere broer?' vroeg de heer G d! 'Ik weet het niet!' antwoordde Kaïn, 'moet ik soms voor m'n broer zòrgen?'
'Wàt heb je gedaan?' vroeg G d de heer! 'HÓÓR! UIT DE AARDE ROEPT HET BLOED VAN JE BROER TOT MIJ OM WRAAK!
DÁÁRÒM BEN JE NU VERVLOEKT, VERDREVEN ZUL JE WORDEN VAN DEZE GROND DIE DOORDRENKT IS VAN HET BLOED
VAN JOUW BROER: AL HET BLOED DAT JÍJ VERGOTEN EN VERSPILD HEBT! VOORTAAN ZAL DEZE AARDE
WANNEER JIJ HAAR BEWERKT, JOU NIETS MEER OPLEVEREN....... RONDZWERVEN ZUL JE ÓVER DE AARDE,
EN ALTIJD WEER VERDER BLIJVEN TREKKEN!' Kaïn antwoordde G d: 'DIE STRAF IS TÉ ZWAAR VOOR MIJ,
ALS JIJ MIJ VAN DEZE AKKERS VERJAAGT EN MIJ NIET LANGER MEER WILT ZIEN, ALS IK MOET ZWERVEN OVER DE AARDE
EN STEEDS MAAR WEER VERDER MOET TREKEN, DÀN KAN IEDEREEN DIE MIJ TEGENKOMT, MIJ DOODSLAAN!'
'Nee,' antwoordde G d de Héér, 'want wie jou doodt, zal er zevenmaal voor boeten!'
Daarom bracht G d op Kaïn 'n teken aan dat hem zou beschermen!
Zó zou níemand hem ongestraft kunnen neerslaan?!
Toen ging Kaïn wèg bij de Héér G d:
híj ging wonen in NOD, het
Lànd ten Oosten van Eden
(vlg. GENESIS 4:1-16)
.......