menu myDiary

34603Back to Black G16 'Eindelijk 'n mènsch als Ìk

Q&@:
HETZELFDE VLEES I/D KUIP
MET BLOED ALS IK: ZIJ HOORT BIJ MIJ,
WANT UIT MIJ IS ZIJ GENOMEN & ZO OOK NOG
VERDER VOORTGEKOMEN...!?' DAAROM ZULLEN MAN
EN VROUW HUN VADER & MOEDER VERLATEN EN ZICH HECHTEN AAN
HET HUN TEGENOVERGESTELDE EVENBEELD: ZIJ ZULLEN ÉÉN GEHEEL ZIJN!
BEIDEN WAREN NAAKT, DE MAN EN ZIJN VROUW: ZIJ SCHAAMDEN ZICH NU ALLANG NIET MEER
VOOR ELKAAR?! [vlg. GEN 2:4b-25] "DE ONGEHOORZAAMHEID VAN DE MANMÈNSCH & Z'N VROUWMENSCH" @ASSUR/BABYLON E.D./ETCETERARA!? De Draakslang Satan de Duivel was tot nu toe 't slimst ontstane dier dat G d, 'dé Héér', gemaakt had sinds
't begin en hij zei tegen de vrouw: 'God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele Boom in deze Hoftuin de Vruchten
mogen opeten?' En zij antwoordde hem: 'WIJ MOGEN ETEN VAN ALLE BOMEN IN DEZE TUIN, BEHALVE VAN DE BOOM
IN HET MIDDEN VAN DE HOF & God zei dat wij díe boom zelfs niet mogen aanraken, anders zouden we sterven?!'
Maar de drakerige slang sprak op betweterige toon en zei tot haar: 'STERVEN? HOE KÒM JE ERBIJ: JE ZULT
HELEMAAL NIET STERVEN! INTEGENDEEL, hij weet bèst wel dat jullie ogen pas echt open zullen gaan
zodra je v/d vrucht van die boom PROEFT & éét! Want dàn zul je aan hem gelijk zijn èn inzicht
hebben verkregen in alle goede en kwade dingen!' De vrouw zag wel dat er
verrukkelijke & heerlijk mooie vruchten
aan die boom hingen: ze zagen
er vreselijk aanlokkelijk
VEELBELOVEND ÈN
VEELBLOWENDqうぇr。、ー
uit

blozen