menu myDiary

34602GEN3/17DoorErvanTeEten ZouJeVerstandigWorden?

engel
VERSTANDIG KUNNEN WORDEN?!

DAAROM PLUKTE ZE WAT VAN DE VRUCHTEN VAN DE BOOM DER KENNIS VAN GOED EN KWAAD EN AT ERVAN.

OOK GAF ZIJ WAT AAN HAAR MAN EN HIJ AT ER EVENEENS VAN.


TOEN GINGEN HUN OGEN OPEN:
ZE ONTDEKTEN DAT ZE NAAKT WAREN EN BONDEN DAAROM VIJGENBLADEREN OM HUN HEUPEN.

Bij het opsteken van de avondwind hoorden ze God, de Heer, ook door zijn hofje lopen en zij verborgen zich
voor hem tussen de bomen? G d, de eerste, riep de mensch: “WAAR BEN JE?”

“Toen ik jóu in jouw Tuin hoorde,” antwoordde de eerste mensch, “WERD IK BANG, OMDAT IK NAAKT BEN!
DAAROM HEB IK ME VERBORGEN!”

‘Wie heeft jou verteld dat jij naakt bent?’ vroeg G d. “HEB JIJ SOMS DE VRUCHTEN GEGETEN VAN DE BOOM
DIE IK JE VERBODEN HAD?’

De man antwoordde: ‘DE VROUW DIE JIJ AAN MIJ GEGEVEN HEBT:
DÍE HEEFT MIJ VAN DIE VRUCHTEN LATEN ETEN!’